Supply chains staan wereldwijd onder druk. Wat voor de coronapandemie nog een geoliede machine leek, blijkt een koorddans. Nu de druk alsmaar toeneemt door recessies, oorlogen en klimaatverandering, móét de supply chain veerkrachtiger en flexibeler worden. Maar hoe? Door datadeling te optimaliseren, samen te werken binnen de keten en zo een volledig geïntegreerde supply chain te ontwikkelen. Hoe je dat praktisch en beheersbaar realiseert? Dat lees je hier.  

Met een volledig geïntegreerde supply chain bedoelen we dat we alle data in de keten samenbrengen én ontsluiten aan alle deelnemers. Van fabrikant tot het verkooppunt. Zo maak je namelijk een grote efficiëntieslag, kijk je accurater vooruit en speel je flexibeler in op de actualiteit. Maar op dit moment staan we hier nog ver vanaf.  

Voor de meeste producten en handelingen is er nog geen gestandaardiseerde taal en communicatie loopt via allerlei lijnen: EDI’s, e-mail, fax en telefoon. Zo raakt informatie snel zoek en bij het verwerken van orders en maken van planningen, worden er daardoor snel fouten gemaakt. Daarbij heb je enorm veel mensen nodig om dit enigszins in goede banen te leiden.  

Gebrekkige datadeling en chaotische communicatie leidt niet alleen tot foutgevoeligheid en tijdverspilling, je loopt er ook geld door mis. Uit onderzoek van McKinsey blijkt namelijk dat bedrijven die binnen de supply chain met elkaar samenwerken, grotere groei, lagere operationele kosten en grotere winstgevendheid kennen dan hun concurrenten. Ook bekeken ze de voordelen van data-integratie binnen de auto-industrie. Dit ontdekten ze:  

 • Voordeel 1: Besparen door geïntegreerde planning
  Is je planningsdata geïntegreerd? Dan draaien leveranciers stabiele operaties, ontvangen ze minder schemawijzigingen, plannen ze minder shifts in en is er een beperktere omschakeling tussen producten. Dit bespaart autofabrikanten en hun leveranciers zo’n 25 tot 50 miljard euro.  

 • Voordeel 2: Profiteren van minder voorraad
  Wanneer je samenwerkt in de keten en de productieplanning deelt met alle betrokken partijen, kun je hoge voorraadniveaus naar beneden brengen. Deze zijn namelijk vaak het gevolg van onbetrouwbare of onzekere prognoses of door een communicatiegebrek rondom de planning. Dat ondervang je met een integraal geïntegreerde productieplanning. In het model van de auto-industrie scheelt dit zo’n zes tot acht miljard euro aan voorraadkosten. 

 • Voordeel 3: Beheren van productiekwaliteit
  Koppel je productieprocesparameters, testresultaten, transport- en opslagomstandigheden aan elkaar in jouw geïntegreerde dataketen? Dan identificeer je kwaliteitsproblemen sneller, versnel je probleemoplossingen en isoleer je verdachte onderdelen. In de auto-industrie bespaar je hier nog weer twee miljard euro mee.  

Hoewel jij misschien geen onderdeel bent van de auto-industrie, vereist het weinig fantasie om de voordelen over te dragen naar jouw branche. De meeste bedrijven in een supplychain kennen de voordelen van datadeling maar al te goed. Maar waarom doen ze het dan niet? Om te beginnen lopen ze aan tegen technische beperkingen of een versplinterd IT-landschap. 

Communicatie verloopt nog via e-mail, Excel, telefoon en fax en EDI’s kunnen enkel eenvoudige data delen. Verder ontbreekt het aan een universele, gestandaardiseerde taal die voor deze optimalisatie nodig is. En als laatst speelt er wantrouwen: wat als er gevoelige data bij externe partijen terechtkomt? En hoe verzeker je jezelf ervan dat de data van anderen nauwkeurig en betrouwbaar is?

Dit zijn complexe obstakels die je niet zomaar overkomt. Standaarden ontwikkelen en vertrouwen wekken, vereisen een lobby in het Europees parlement. Maar er is ook goed nieuws: de technologie waarmee jij data deelt, die kun jij al wel zodanig optimaliseren dat het complexe data aankan. Zo kun je als de tijd rijp is, aansluiten bij de volledig geïntegreerde supply chain en krijg je een voorproefje van de mogelijkheden. Welke tools er tot je beschikking zijn? Wij stellen ze aan je voor. 

Heb jij tientallen mensen in dienst om orders die binnenkomen via e-mail, Excel, telefoon, fax en EDI te verwerken? Verwijder deze bottleneck dan door een portaal te bouwen, waarin je klanten hun orders zelf kunnen doorgeven. 

 • Handelingen versnellen met RPA. Een andere manier om de administratieve workload te verlichten, is door RPA (Robotic Process Automation) in te zetten. Dit is een robotmedewerker die via de gewone gebruikersinterfaces de binnenkomende orders verwerkt. Alleen dan extra snel en 24/7. Lees hier hoe MAKRO het inzet in hun organisatie.

 • Data-integratie met iPaaS. Wil je de mens en robot uit het proces halen? Koppel dan de systemen van jou en je ketenpartners via iPaaS – een integratieplatform – aan elkaar. Zo laat je aanvragen en orders direct verlopen van systeem naar systeem.

 • Bouw een digital twin. Simon Loos zat met een uitdaging: zij vervoeren goederen voor Jumbo en maken daarvoor op voorhand een transportplanning en een overeenkomst. Alleen hebben zij 80 man in dienst die checkt of dat overeenkomt met wat er uiteindelijk daadwerkelijk is gereden. Dit is een complex en tijdrovend proces. De oplossing? Wij bouwden een digital twin voor hen. Hierbij rusten we trucks uit met sensoren die meten hoe zwaar deze is geladen, hoe vaak deze stilstond en hoeveel kilometers deze rijdt. De administratieafdeling volgt al die data realtime. Zo kun je veel beter tracken wat er wordt gereden voor een klant, welke eventuele problemen er zijn (of gaan komen) en meer. 

Heb je jouw organisatie zoveel mogelijk geautomatiseerd? En je dataopslag en –verwerking geoptimaliseerd? Dan heb je een hygiënisch en stevig fundament om aan te sluiten bij een volledig geïntegreerde supply chain én om door te ontwikkelen. Bijvoorbeeld naar forecasten met AI. De huidige middelen beschikken niet over voldoende parameters om vraag en aanbod, druk op vervoermiddelen en bevoorrading te voorspellen. 

Met AI kun je jouw historische bedrijfsgegevens combineren met externe bronnen zoals bijvoorbeeld weerverslagen, jaargetijden, feestdagen, economische omstandigheden en meer om heel specifiek klantgedrag te voorspellen. Zo kun je jouw voorraad, planningen en bezetting nauwkeurig aanpassen aan de verwachte vraag. Door deze specialistische AI-drilldowns, kan er echt magie ontstaan.  

De voordelen van beter datamanagement en automatisering merk je niet alleen op transport- en logistiek vlak, ook op de werkvloer zul je vooruitgang zien. Werknemers ervaren meer rust, omdat de werklast gedeeld wordt met geautomatiseerde systemen. 

Hierdoor worden er minder fouten gemaakt, kun je snel doordraaien en 24/7 doorgaan. De administratieve last verlaagt, waardoor je minder mensen nodig hebt voor deze taak. En je wordt een aantrekkelijke werkgever, doordat er rust is, de zaken op orde zijn en dus meer ruimte voor de menselijke maat. Al bij al verbetert jouw employee experience aanzienlijk.  

Ben jij er klaar voor om de eerste stappen te zetten richting de volledig geïntegreerde supply chain? En ben je benieuwd hoe wij jou daarbij kunnen helpen? Neem dan gerust contact op met onze experts!