Wanneer je een nieuwe applicatie hebt ontwikkeld dan is deze natuurlijk goed beveiligd bij de oplevering. Maar is dit ook het geval als er al wat tijd verstreken is of als er verschuivingen zijn binnen jouw IT-landschap? Het is zaak om bovenop je security te blijven zitten, voordat je met eventuele nare gevolgen opgescheept zit. Niemand zit immers te wachten op een boete of reputatieschade. 

We zitten in een ransomware-pandemie. De politie registreerde 14.000 gevallen van cybercrime in 2021. Dat is een toename van bijna een derde vergeleken met een jaar eerder en drie keer meer dan in 2019. Cybercriminelen gaan maar wat graag met jouw data aan de haal. Voorkomen is beter dan genezen. Zeker met het oog op de nieuwe Europese cyberwet die om deze reden in het leven geroepen is: de ‘NIS 2’. NIS 2 verhoogt de cybersecurity-eisen door heel Europa, iedereen die een essentiële dienst aan consumenten levert of zakendoet met een ‘essentieel’ bedrijf, valt onder de nieuwe wet die per 2023 van kracht gaat. 

Daarnaast is het zo dat je straks als bestuurder eindverantwoordelijk bent om je beveiliging goed geregeld te hebben, dit is niet meer iets wat je kan overlaten aan je IT-beheerder. En ja, dan zullen er boetes uitgedeeld worden.

Door jouw IT-landschap goed onder de loep te nemen en bloot te leggen waar eventuele risico’s en kwetsbaarheden zich voordoen kan je op tijd actie ondernemen. Door een scan te maken van al je applicaties, online omgevingen en API’s aan de hand van het security threat model, geven we je advies op maat om deze op te lossen. Omdat we op de hoogte zijn van de laatste security trends kunnen we hier op tijd op anticiperen en, waar nodig, bijsturen. Om de bewustwording binnen je organisatie te verbeteren delen we deze kennis ook met jouw webontwikkelaars, zodat ze hier rekening mee kunnen houden tijdens hun werk.

Omdat wij de beste applicaties bouwen kunnen wij als geen ander jouw applicaties beveiligen. Daarnaast hebben we door onze samenwerking met Cloudflare, de technische kennis in huis om jouw cybersecurity optimaal te regelen. Door de security te blijven monitoren signaleren, bewaken én verhelpen wij eventuele kwetsbaarheden. Wil je graag meer weten over security bij Incentro? Neem contact op met Valéry.