Webdata laat zien op welke punten gebruikers de website bijvoorbeeld anders gebruiken dan bedoeld of waar ze de mist in gaan. Door dit te blijven analyseren en te verbeteren zorg je voor een optimale gebruikerservaring en conversie. Een optimale ervaring zorgt niet alleen voor méér bezoekers, maar ook voor terugkerende bezoekers.

Zonder customer experience analytics weet je niet hoe je gebruikers zich gedragen op je website. Hierdoor mis je welke elementen op je website niet te begrijpen zijn, een slechte ervaring veroorzaken of zelfs tot vertrek leiden. Het doorontwikkelen van je website op basis van doelstellingen vanuit de business of aannames in plaats van webdate kan resulteren in verlaagde conversie, frustratie of vertrek van gebruikers op je website.

Met behulp van ContentSquare zijn we in staat je gehele website te meten en analyseren op het gebied van gebruikerservaring en technische performance. Zo brengen we in kaart hoe gebruikers door je website navigeren, wat hun gedrag op iedere pagina is en de momenten waarop gebruikers de website verlaten.

Op basis van de business goals in combinatie met deze webdata lichten we uit waar de grootste kansen liggen om gebruiksgemak te verbeteren en de conversie te verhogen. De verbeterpunten die gerelateerd zijn aan de website performance voeren we direct door. Verbeterpunten die juist gerelateerd zijn aan de gebruikerservaring behoeven vaak meer context. Hier zetten we verdiepend kwalitatief onderzoek in met jouw gebruikers om te begrijpen waarom gedrag zich voordoet en hoe we het kunnen verbeteren.

De meeste (online) bedrijven zijn tegenwoordig al bezig iets van data te meten op hun website. Dat geeft inzichten in bijvoorbeeld de sales funnels, klantbeoordelingen of het aantal bezoekers. Helaas geeft dit vaak een niet volledig en juist gefragmenteerd beeld van de werkelijkheid. Om de echte kansen en risico’s van je website te ontrafelen, wil je het volledige gedrag van je gebruikers kunnen visualiseren, vergelijken en analyseren. En dit is nog niet zo makkelijk. Hiervoor heb je niet alleen een tool nodig die het gedrag op je website tot in detail kan meten, maar ook een expert die weet hoe je met deze tool de juiste data boven water haalt. Want iedere website heeft haar eigen doelstellingen.

errors-3.webp

Bij Incentro hebben we experts die werken op het raakvlak van gebruikerservaring en data analyse. In plaats van dat we kijken naar data in 1’en en 0’en, plaatsen wij de kwantitatieve data direct in de context van de website gebruiker. Zo identificeren we welke opvallende data interessant is om verder in te duiken en welke er geen effect hebben op gebruikerservaring. Daarnaast hebben we de juiste mensen in huis die over alle methodes beschikken om de ‘waarom’ achter de ‘wat’ te vinden.