Halkbank

halkbank içerik yönetiminde yeni bir sayfa

Halkbank, 850 şubesi ve 15.000 çalışanı ile Türkiye’nin önde gelen kamu bankaları arasında. Son beş yılda yılda ortalama %17 gibi hızlı bir büyümeyle, mevcut tarama ve içerik yönetimi çözümü artık yetersiz hale gelmişti.

Bankanın artan ihtiyaçlarına ve bu hızlı büyümeye cevap verebilecek bir çözüme ihtiyacı vardı ve doğru platformu ve partner’i bulmak kritik başarı faktörlerindendi.

Halkbank, geçmişteki başarılarından dolayı, Incentro ile birlikte bu projeyi hayata geçirmeye karar verdi.

“Incentro yüksek iletişim becerisi ve teknolojiye hakim olmasıyla projemiz için tercihimiz olmuştur” – Ali Tunç Akıncı, Halkbank yazılım geliştirme daire başkanı

operasyonel işlemlerde yeni bir sayfa

Incentro sadece dokuz ayda temel bankacılık sistemiyle tam entegre çalışan bir çözümü başarıyla geliştirdi. Mevcutta çözüm üzerinden günlük ortalama 200.000 belge taranmakta ve 25.000 iş akışı tamamlanmakta.

Proje için kullanılan teknolojiler: EMC Documentum 7.1, EMC xCP 2.2 Platformu, EMC Captiva Pixtools.Net 8.5 & Pentaho

proje getirileri

  • sadece altı ay içerisinde %200 daha fazla belgenin taranması ve %150 daha fazla iş akışının tamamlanması.
  • online tarama çözümü; yatay ölçeklenebilir, gerçek zamanlı
  • tarayıcı paylaşımı
  • kurumsal ISIS sürücü desteği + otomatik dağıtım
  • temel bankacılık sistemi ile tam entegre

çözüm bileşenleri

Proje kapsamında geliştilen çözüm birbiriyle entegre çalışan üç tane uygulamadan oluşmaktadır.

 

halkbank

tarama uygulaması

Halkbank kurumsal olan ISIS sürücülerini kullanmakla, tarayıcı bağımlılığını minimize etti. Tarayıcı paylaşımı özelliğiyle kullanıcılar ihtiyaca göre tarayıcı tipini ağdan seçip tarama işlemini gerçekleştirebiliyor ve taranan belgeler otomatik olarak işleniyor.

Otomatik barkod okuma, fotoğraf kesme, eğim düzeltme, sayfa rotasyonu ve benzeri işlevlerle taranan belgeler direkt bankacılık süreçlerinde işlenmeye hazır olmakla, bankacılık süreçleri hızlandırılmış oldu.

Ayrıca kullanıcılar artık arzu ettikleri dosya formatlarını da bilgisayarlarından ekleyip bankacılık süreçlerine dahil edebiliyor.

bankacılık iş akışı uygulaması

Halkbank içerik bazlı süreçlerini EMC xCP platformuna taşımakla süreç geliştirme sürelerini ve kod yazılımını minimize etti. Incentro’nun vermiş olduğu eğitimlerle banka platform avantajlarını tam kullanarak artık kendi bünyesinde ilave süreçleri geliştirebilmekte ve var olan süreçleri düzenleyebilmekte.

Gelişmiş kuyruk yönetimiyle banka merkezi operasyon ekibini iş yükünün yoğunluğuna ve ekip çalışanlarının yetkinliklerine göre yönlendirebilmekte, gelişmiş analitik çözümüyle süreçler anlık olarak izlenebilmektedir. Bununla banka hem süreçleri hakkında içgörü ve öngörü sahibi olmuş, hem de operasyonel işlemlerine ivme katmış oldu.

merkezi arşivleme uygulaması

Merkezi arşivleme uygulamasıyla Halkbank yapısal olmayan verileri merkezi bir uyglumada topladı. Bu verileri günümüz bilgi işçilerine açmakla bilgiyi ulaşılabilir, kullanılabilir ve yorumlanabilir hale getirdi.

Arşivleme uygulaması bankacılık iş akışı uygulaması, tarama uygulaması ve temel bankacılık sistemi ile tam entegre çalışmaktadır. Böylelikle kullanıcılar, tarama, iş akışı uygulaması ve temel bankacılık sisteminden belgelere ulaşıp bankacılık işlemlerini tamamlayabilecekler.

Arşivleme uygulaması için EMC Documentum 7.1 ürününü kullanan Halkbank, alanında en iyi ürünü seçmekle, büyüme, ölçeklenebilirlik, büyük veri ve yüksek hacim gibi kritik hususlarda gelecek dönemde ihtiyaca sorunsuz bir şekilde cevap verebilecek duruma geldi.

agile proje yönetimi

Proje yönetimi metodolojisi olarak Halkbank, pilot proje olarak, Incentro bilgi birikimini proje yönetim metodolojisine de yansıtmak amacıyla, bu projede çevik (agile) proje yönetim metodolojisini başarıyla uyguladı.

Çevik proje yönetiminin önemli bir prensibi olarak devamlı ve artan teslimatlarla, proje çıktılarının erken aşamalarda banka için görülebilmesi sağlandı.

“Ekip yapılanmamız ve çalışma şeklimizin çevik yöntemlere daha uygun olduğunu pilot projeyle kanıtlamış olduk” – Hüseyin Karahan, proje yöneticisi, Halkbank Yazılım Geliştirme Daire Başkanlığı

Proje süresi boyunca günlük ayakta toplantılar yapıldı ve tüm proje ekibinin projenin gelişimiyle ilgili bilgi sahibi olması sağlandı.

Incentro olarak, ekip yapılanması, değişiklik yönetiminin işletilmesi, bilgi paylaşımı gibi konularda Halkbank ekiplerinin çevik proje yönetimine çok hızlı uyum sağladığını ve hatta standart metodolojilere göre daha hızlı yanıt verebildiklerini gördük.

Halkbank’ta pilot proje olarak yürütülen bu projede, çevik proje yönetimi, Incentro tecrübesiyle başarılı bir şekilde uygulandı.

açık kaynak big bang

Projeyle birlikte çözüm mimarisi tamamiyle yeniden oluşturuldu ve mevcut belge ve bilgilerin yeni çözüme aktarılmasıyla, çözüm performanslı kullanıma, büyümeye ve raporlanmaya hazır hale getirildi.

“Halkbank’ın yıllarca biriktirdiği milyonlarca belge ve bu belgelere ait süreç ve indeks bilgileri, yeni sisteme üç gün gibi kısa bir sürede aktarıldı.” – Hakkı Çabuk, managing director Incentro Türkiye

Incentro’nun Pentaho ile geliştirmiş olduğu açık kaynak ve yeniden kullanılabilir çözümüyle milyonlarca bilgi ve belge eski sistemden yeni sisteme sadece üç gün içinde, big bang ile tam olarak aktarıldı.

başarı hikayesinin devamı

Projenin hayata geçmesiyle birlikte çözümün potensiyeli banka tarafından benimsendi ve bu çözümün omurga yapı olarak konumlandırılmasına karar verildi.

“xPression ve Captiva ürünlerinin konumlandırılmasıyla, bankada tamamen bütünleşik bir kurumsal içerik yönetimi platformu oluşturulacağını ve Halkbank iş süreçlerinde oldukça iyi yönde iyileştirmeler olacağını öngörmekteyiz” – Adnan Bor, managing director Incentro Türkiye

Günlük on binlerce talebin işlenmesiyle iyileştirme noktaları ve yeni süreçler için yeni taleplerin oluşmasıyla Halkbank bu başarı hikayesini Incentro ile devam ettirmeye karar verdi.