e-commerce strategie

de vertaling van why naar how

Wij helpen klanten bij het formuleren of aanscherpen van de e-commerce ambitie en maken een concrete doorvertaling naar een bijpassende strategie. Thema’s die we hierbij behandelen zijn onder andere e-commerce business model, e-commerce platform en architectuur, fulfillment, voorraadbeheer, retourprocessen en pricingstrategie.

Concreet leveren wij de volgende dienstverlening:

  • ontwikkeling e-commerce strategie en roadmap
  • opstellen e-commerce business model
  • opstellen KPI’s en inrichting meetinstrumenten
  • inrichting Agile proces inclusief tooling
  • opzet e-commerce architectuur

ondernemer-planeet

Dan zijn we aangekomen bij de ontwerpfase: op basis van de ‘buyer journey’ een doorvertaling maken naar functionaliteiten. Wat levert conversie op en hoe komt het eruit te zien? Lees meer over deze fase:

Van strategie naar ontwerp