dossierintegratie

verschillende stromen aan dossiers samenbrengen

Je organisatie beschikt over een zaaksysteem en een DMS/RMA. Binnenkomende dossiers (email, post of andere content) worden gescand en toegevoegd aan het zaaksysteem. Maar wat gebeurt er met dossiers die niet direct aan een zaak te koppelen zijn, zoals beleidsdossiers, onderzoeksdossiers en interne dossiers?

ongewenst: aparte dossier stromen

Zaaksystemen functioneren alleen als er sprake is van een zaak. Veel dossiers zijn nog geen zaak maar worden dat later wel. Vaak blijft er dan een aparte stroom bestaan voor het afhandelen van dossiers die niet direct te koppelen zijn aan een zaak. Deze dossiers kunnen niet via de reguliere routeringsprocessen worden afgehandeld, met risico’s op het overschrijden van behandelingstermijnen.

benut het zaaksysteem voor de volle 100%

De dossiermodule van Incentro koppelt direct aan uw zaaksysteem of DMS en handelt daarmee ook de niet zaakgerelateerde dossiers af in uw eigen zaaksysteem of DMS, zonder aanvullend maatwerk of ingewikkelde ingrepen.

simple & smart

Nadat er een dossier is aangemaakt, wordt er bepaald of het dossier moet worden gearchiveerd conform de bepaalde termijnen of dat het onderdeel is van een zaak uit het zaaksysteem. Met een druk op de knop wordt het dossier dan overgeërfd naar het zaaksysteem.