digitalisering & archivering

Duurzame digitale archivering vergt dat documenten worden opgeslagen in het PDF/A formaat. Niet alle zaaksystemen of DMSen ondersteunen standaard deze transformatie op het moment dat documenten of dossiers gearchiveerd moeten worden.

standaard pdf/a transformatie voor alfresco

Omdat veel overheidsinstanties gebruik maken van Alfresco als oplossing voor hun zaakgericht werken en samenwerking in de keten, ontwikkelde Incentro een oplossing voor standaard PDF/A transformatie.

Deze module is specifiek bedoeld voor organisaties die willen voldoen aan de wettelijke PDF/A verplichting, en deze functie volledig geautomatiseerd willen aanbieden aan hun medewerkers. Met een druk op de knop kunnen bestanden, hele dossiers of zelfs hele netwerkschijven in een keer betrouwbaar en gegarandeerd geheel worden gearchiveerd in het PDF/A formaat.