DevOps for business

DevOps

waarom is dit belangrijk voor de business

DevOps wordt vaak nog als een IT feestje gezien, maar de business heeft vele voordelen bij een juiste implementatie.  Een heel belangrijk onderdeel van DevOps is namelijk niet IT gerelateerd. DevOps verandert de cultuur en verantwoordelijkheden verschuiven wanneer een scrum team een DevOps team wordt.

gescheiden silo's & verantwoordelijkheden

De wat traditionele organisaties hebben nog een overduidelijke ‘muur’ tussen de business, IT en derde partijen. Gevolg hiervan is dat processen vaak stroperig zijn omdat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en veel afstemming plaats moet vinden. Doorlooptijden zijn vaak lang, tot frustratie van de business.

snel samen waarde creëren

DevOps voorschrijft dat alles wat snelle time-to-market in de weg staat aangepast moet worden. Processen worden vereenvoudigd, verantwoordelijkheden verschuiven en verschillende afdelingen (business, it & operations) worden in 1 team geplaatst. DevOps is de logische vervolgstap voor een organisatie die meer flexibiliteit zoekt. Waar waarde creëren centraal staat.

ok leuk, maar wat heb ik eraan?

waarom DevOps niet alleen een IT feest is

Waar IT vaak een mening heeft over hoe de architectuur eruit moet zien, heeft de business vaak een mening over hoe vaak ze een release verwachten. Waar IT vaak keuzes maakt voor de lange termijn, maakt de business vaak keuzes over hoe de doelstelling van dit jaar behaald kunnen worden. Waar IT graag (meer) controle wilt hebben op het IT landschap, wil de business juist meer invloed hebben in het IT landschap. Waar IT, kwaliteit boven alles prefereert, wil de business graag dat issues vooral snel opgelost worden.
Dit zijn allemaal zaken die enorm kunnen conflicteren als er geen goede afstemming gezocht wordt tussen de business en IT. DevOps brengt deze eilanden samen en geeft ze gedeelde verantwoordelijkheden. Samen business value creëren staat ineens centraal.

écht snelle time-to-market
hogere klanttevredenheid
IT is geen obstakel meer

DevOps maturity model

DevOps ontleed in 5 pilaren

Aan de hand van 5 pilaren breken we het onderwerp DevOps op. Door het onderwerp op te splitsen wordt het ineens veel begrijpelijker voor organisaties en kunnen er hapklare actiepunten bedacht worden om de eerste stap te zetten. Onze specialisten ontleden DevOps in de volgende 5 pilaren;

  1. cultuur
  2. continuous delivery & continuous deployment
  3. architectuur
  4. testing
  5. insights

Elke pilaar is even belangrijk voor een succesvolle implementatie van DevOps en heeft relatie met elkaar.

meer informatie