Anja van der Lans

consultant & bicycle lover

wie ben je?

Op mijn visitekaartje staat dat ik Anja van der Lans, business consultant en bicycle lover ben. Sinds 2009 bij Incentro werkzaam als ‘verkenner’ bij onze klanten. Wat wil men? Waar zit het probleem? Hoe gaan we dat oplossen? Met wie en met wat? Dat zijn de soort vragen waarmee ik mij bezig houd. Soms leidt dat tot een mooie onderzoeksrapport, soms tot een lijst met requirements of kpi’s, soms tot mockups van een nieuwe site of dashboard.

wat deed je voordat je in de BI terecht kwam

Ik ben begonnen bij Enterprise Search en Content management; workshops geven om te achterhalen hoe de GSA ingericht moest worden, documentstromen inventariseren en stroomlijnen t.b.v. Documentum en Alfresco projecten. Daarna bij de afdeling Advisory de meer strategische vraagstukken rondom informatiebeleid op de kaart gebracht voor onze klanten. Inmiddels heb ik op de kantoren Utrecht, Rotterdam en Den Haag mijn thuisbasis gehad.

hoe kwam je in de BI terecht?

Als business consultant heb je een min of meer vrije rol binnen Incentro, je staat wel ergens op de payroll van een vestiging maar je kennis en kunde is inzetbaar bij klanten van alle onderdelen van Incentro. Ik heb in 2013 zelf aangegeven graag naar BI over te stappen omdat op dat moment ik mijzelf het meest tot mijn recht zag komen binnen de innovatieve ontwikkelingen die daar werden opgepakt (o.a. Kluwer met Google glass).

wat doe je nu en welke skills/technologiën gebruik je daarvoor?

Op dit moment werk ik voor de Gemeente Rotterdam aan het ontwerp en de ontwikkeling van het concerndashboard voor het onderdeel dat inzicht moet geven in de processen van het cluster Maatschappelijke ontwikkeling (MO). Ik gebruik daarvoor mij skills om met mensen te praten over wat ze nodig hebben (luisteren/doorvragen/schetsen van processen en toekomstplaatjes). Daarnaast ben ik de spin in het web van het projectteam dat de wensen realiseert. Ik geef trainingen en ontwikkel zelf het materiaal, houd workshops en alles wat een business consultant doet om de brug te zijn tussen organisatie en techniek (datawarehouse en cognos team).

waarom vind je dat leuk?

Ik beweeg mij nagenoeg zelfstandig door de afdelingen van MO heen, praat met mensen, luister naar hun vragen/problemen/klachten en probeer binnen mijn mogelijkheden hen te ondersteunen met oplossingen (concreet in hier en nu of in een toekomstperspectief). Mijn werk is strategisch, tactisch en operationeel relevant, je helpt mee met het faciliteren van het (be)sturen van de stad.