veiligheids intelligence

wij vergroten de veiligheid door inzet van informatie

Veiligheidsregio’s hebben de opdracht meer te doen aan het voorkomen van incidenten. Dit kan door het beter in beeld brengen en beheersen van risico’s en het doelmatig bestrijden en leren van incidenten. Inzet van informatie speelt hierbij een cruciale rol. Informatie gestuurd werken vergroot namelijk de effectiviteit van veiligheidsregio’s op zich, als ook de effectiviteit van de samenwerking met ketenpartners. Dit geeft geweldige kansen.

Wij brengen bijvoorbeeld voor veiligheidsregio’s in kaart waar risico’s het grootst zijn en de operationele prestaties het laagst. Dit geeft de juiste focus, ook in de samenwerking en afstemming met ketenpartners. Resources worden daar ingezet, waar de effectiviteit het grootst zal zijn. Het inzetten van risicoprofielen geeft gedetailleerd en gesegmenteerd inzicht in de risico’s. Inzet van deze informatie vergroot de effectiviteit van processen als toezicht en handhaving, brandveilig leven en incident bestrijding.

Een ander voorbeeld: door de operationele prestaties van de hele keten van samenwerkende partijen in RAV’s inzichtelijk te maken, kan de inzet beter worden afgestemd, verantwoord en aangestuurd. Ook hier leidt dit weer tot effectievere allocatie van middelen, waardoor beter wordt gepresteerd tegen lagere kosten.

wij vergroten de veiligheid door inzet van informatie

 

het platform veiligheid intelligence

stelt organisaties in staat binnen de regionale veiligheidsketen informatiegestuurd te werken

Incentro’s Platform Veiligheid Intelligence (PVI) is een gedeelde informatievoorziening.  Het PVI stelt organisaties binnen de regionale veiligheidsketen in staat informatie gestuurd te gaan werken. Het PVI kent specifieke BI tools en thema’s en is ingericht voor de regionale veiligheidsketen. Het PVI gaat uit van het slim combineren van kernregistraties en regio-eigen databronnen. Het is een distributiepunt om makkelijk data en inzicht te gebruiken en te delen. PVI is een beheerde en gehoste totaaloplossing inclusief hardware, software en beveiliging.

Om te komen tot informatie gestuurd werken, zijn een aantal componenten noodzakelijk:

1. Een aantal kernregistraties zal ontsloten moeten worden
2. De gegevens uit de kernregistraties worden bijeengebracht, ontdubbeld, verrijkt en voor rapportage-doeleinden klaargezet (in een zogenaamde data vault)
3. De informatie wordt op dashboards getoond, zodat er inzicht ontstaat en betere sturing mogelijk wordt

Voor veiligheidsregio’s en hun ketenpartners gaat het om specifieke registraties die ontsloten moeten worden en specifieke dashboards die van belang zijn voor informatie gestuurd werken. Onderstaand plaatje maakt dit inzichtelijk:

safety_platform_highres

hosting

Het platform wordt gehost in een private cloud omgeving en de informatie producten worden beschikbaar gemaakt in de browser van de gebruikers in uw organisatie. Door deze opzet wordt uw (IT) organisatie totaal ontzorgd. Geen nieuwe servers, geen beheerlast, geen grotere formatie. Het PVI voldoet aan de belangrijke gevraagde certificeringen als NEN7510 en ISO27001:2005 of ISO27001:2015. Hierdoor kunnen onze klanten (blijven) voldoen een de BIG en de BIR.

prijsmodel

Het prijsmodel van het PVI is SAAS-gebaseerd. Het aansluiten van het platform op uw bronnen en het mogelijk aanpassen van de dashboards gebeurt op projectbasis. U ontvangt vooraf een offerte, waarin we aangeven wat er moet gebeuren, hoeveel doorlooptijd daar mee gemoeid is en hoeveel het project kost. Vervolgens betaalt u een vaste maandelijkse abonnementsprijs voor de totale oplossing. Geen verrassingen en maximaal grip op de uitgaven.

Interesse in een demo of wilt u graag meer informatie? Laat uw gegevens achter via het contactformulier. Wij vertellen u graag meer over wat onze oplossing voor u kan betekenen.

voordelen van platform veiligheid intelligence

De belangrijkste voordelen van het PVI op een rij:

  • eenvoudige verantwoording over uitvoering van de maatschappelijke taak
  • mogelijkheid om informatie gestuurd samen te werken met andere regio’s en ketenpartners
  • bewezen oplossing: de techniek is er al en wordt reeds ingezet bij veiligheidsregio’s, brandweerorganisaties, RAV’s en andere ketenorganisaties
  • de meest algemene thema’s als het risicoprofiel, operationele prestaties, vakbekwaamheid, OMS, HR zijn als standaard informatieproduct binnen het PVI beschikbaar
  • nieuwe informatieproducten kunnen op projectbasis aan het PVI worden toegevoegd en kunnen ook door andere regio’s worden ingezet
  • de kosten van het PVI zijn veel lager dan voor andere oplossingen: kosten van hardware en licenties worden gedeeld,  het is niet nodig om een eigen (technisch) beheer organisatie in te richten, mogelijkheid tot het hergebruiken van informatieproducten van andere regio’s.
  • geen grote investeringen vooraf: de leercurve van de organisatie om meer informatie gestuurd te werken en te sturen loopt gelijk op met de investeringen en het beschikbaar maken van nieuwe inzichten.

dit is incentro safety intelligence

Wij zijn Incentro Safety Intelligence, en dit is onze missie:

Wij geloven dat informatie het sleutel ingredient is om de veiligheid verder te vergroten. Wij helpen onze klanten sinds 2012 om meer informatie gestuurd te gaan werken. Onze klanten zijn veiligheidsregio’s en hun ketenpartners. Wij zijn oprichter van de business intelligence community en winnaar van de BI award. We willen mensen met elkaar verbinden en het resultaat makkelijk deelbaar maken. Ook dat vergroot de veiligheid!