CMS implementaties

een nieuwe motor om business doelstellingen te behalen

Incentro is gespecialiseerd in het implementeren van Content Management systemen. We werken op dit moment samen met BloomReach, SDL Tridion en GX XperienCentral. Onze backend en frontend developers werken nauw samen met onze online marketeers, designers en UX’ers. Alle expertises aan één tafel. Samen met de klant maken we ons hard om een uitstekend product op te leveren. Ook de redactie nemen we mee in het ontwikkelproces, zodat na de livegang contenteditors productief en efficiënt aan de slag kunnen. Contentcreatie is ontzettend belangrijk. Hoe werken wij?

scrum methodiek

De wereld gaat steeds sneller en sneller. Wat iedereen die met software ontwikkeling te maken heeft daarvan merkt, is dat onvoorziene omstandigheden eerder regel dan uitzondering zijn. scrum ziet onvoorziene omstandigheden als een kans, niet als een risico. Er is namelijk geen grotere verspilling dan iets bouwen dat niet gewenst is. Het loont dus altijd om op veranderende omstandigheden in te springen. Scrum biedt deze mogelijkheid doordat functionaliteiten niet in één lange bouwfase gerealiseerd worden, maar door bijv. elke twee weken hetzelfde bouwproces te herhalen in sprints.

We vinden sprints van twee weken voor de meeste projecten ideaal, omdat er dan een optimale balans is tussen productiviteit en leervermogen. Hoe maximaliseert dit business value? Business value definiëren we als toegevoegde waarde gedeeld door tijd ofwel geld. Scrum zorgt ervoor dat door de tweewekelijkse flexibiliteit de toegevoegde waarde tot het laatst goed ingeschat kan worden. En door de planning voor de sprints te relateren aan de beschikbare tijd om te bouwen, kan daarin direct een afweging gemaakt worden door de product owner.

incentro-scrum

kwaliteitswaarborging

Het doel van elke sprint is het opleveren van een werkend software increment. De stelregel is daarbij dat je niet met een andere functionaliteit begint totdat de vorige af is. Om dat te borgen gebruikt scrum de ‘definition of done’ (DOD). Hierin staat aan welke eisen de functionaliteit moet voldoen om als af te worden beschouwd. Een ander aspect van scrum dat sterk kwaliteit verhogend werkt, is het werken in multidisciplinaire teams. Daardoor is in het gehele team een zo breed mogelijke kennis aanwezig. Niet alleen van technische zaken, maar ook van bijvoorbeeld business value of testen. Hierdoor komt relevante informatie om de meest bestendige functionaliteiten te bouwen zo spoedig mogelijk aan het licht.

We zijn een ontzettend vrolijke club met gepassioneerde Incentronauten, niet onbelangrijk tijdens een implementatietraject met dagelijkse samenwerking. Dat maakt dat we onze implementaties samen met de klant succesvol doorlopen – Edwin van der Geest

Contentmigratie

Als alle sprints zijn doorlopen en het nieuwe CMS is functioneel klaar voor gebruik, dan helpt Incentro graag met de content migratie: het overzetten van alle content. Dit doen we handmatig en / of automatisch. Voor veel organisaties is dit een spannend proces. Zakken we in Google ranking? Blijven alle pagina’s online? Krijgen we veel nieuwe 404 meldingen? Allemaal vragen die we vaak te horen krijgen. Wij hebben dit proces vaak doorlopen en het valt ontzettend mee. We maken een duidelijk plan met duidelijke stappen. Samen komen we er wel. Wist je dat een goede implementatie kan zorgen voor een boost in Google ranking?

CMS training

De redactie onderdeel maken van een ontwikkelproces is ontzettend belangrijk. Als een nieuw CMS bijna volledig ontwikkeld is, dan trainen wij graag de redactie om productief om te gaan met het nieuwe CMS. We trainen ze niet alleen, we maken ze ook nog eens enthousiast. Contentcreatie moet namelijk een feestje zijn. Goede content is de basis voor goede conversie.