Lean startup: van legoblokken naar online platform

Young professionals bouwen in twee weken een online platform

5 april 2018 – Onze young professionals (YPA’ers) hebben in slechts twee weken een online platform gebouwd, in opdracht van start-up The Missing Middle (TMM). Hiermee komen mkb’ers in ontwikkelingslanden direct in contact met experts op het gebied van techniek, marketing en management. Hoe ze de doelen van TMM precies hebben vertaald naar een online platform? Je leest het hier!

betere en betaalbare toegang tot kennis

In Sub-Saharaans Afrika generen mkb’s meer dan 50% van de nieuwe banen, maar slechts 20% van het bnp. Daarnaast is 70% van de lokale jongeren werkloos of werken ze wel, maar vallen ze onder de nationale armoedegrens. Om werkgelegenheid te creëren, is capaciteitsopbouw kritisch. Vooral voor de motor van werkgelegenheid: de mkb’s.

De huidige kennisoverdrachtactiviteiten zijn kosteninefficiënt en hebben niet de noodzakelijke schaal om het probleem aan te pakken. Daarom wil TMM lokale ondernemers betere en betaalbare toegang bieden tot kennis, zodat ze zich duurzaam en onafhankelijk kunnen ontwikkelen. De start-up heeft Incentro’s hulp ingeschakeld voor een online platform met precies dat doel. Hiervan hebben we samen de eerste versie ontwikkeld.

een vliegende start met design thinking, lean startup & LEGO Serious Play

Een goede start is wat ons betreft cruciaal. Daarom hebben onze agile-coach Fleur Eras en LEGO Serious Play-facilitator Emiel van Kalken de kick-off-workshop samengesteld en begeleid. Hierbij hebben ze gebruikgemaakt van canvassen, post-its en natuurlijk heel veel legoblokjes; helemaal volgens best practices in design thinking en lean startup.

Met behulp van ontwikkelingsorganisaties PUM en VSO hebben onze YPA’ers op een leuke en interactieve manier veel vragen kunnen stellen om zo een goed beeld te krijgen over de huidige markt en TMM’s missie en visie. Deze moesten ze succesvol vertalen naar een online platform. De belangrijkste ingrediënten? Inleving in de klant en het probleem dat hij ervaart.

Door legoblokjes te gebruiken, heeft iedereen z’n steentje bijgedragen. Letterlijk. Dankzij duidelijke metaforen en de concrete 3D-bouwwerken maakt iedereen snel duidelijk wat ‘ie bedoelt, én leren de deelnemers elkaar op een leuke manier kennen. Uiteindelijk gaat het niet om het bouwwerk zelf, maar om het verhaal dat een team erbij vertelt.

van belangrijke succesingrediënten naar backlog

Oké, iedereen weet wat de ingrediënten zijn van een succesvol platform. Hoe zorg je er nou voor dat een team van elf young professionals het product ook bouwt in twee weken? Door het werk logisch in zo klein mogelijke stukjes op te knippen.

Samen met TMM en enkele developers hebben we de customer journey uitgestippeld op een brown paper. De discussies hebben we gevoerd, de laatste onduidelijkheden hebben we opgelost. Daarna hebben we de journey-stappen vertaald naar een product backlog in Jira, een online agile-tool. Hierin staan user stories: de requirements van de eindgebruiker. Iedere story heeft een duidelijke beschrijving, referentie aan de stap in de customer journey en acceptatiecriteria.

Intussen installeren de developers de omgevingen op de laptops van de YPA’ers. Met het hele team én TMM hebben we de backlog doorgenomen en volgens de scrummethodiek ingeschat tijdens een refinement pokersessie.

development in sprints

Na de refinement zijn onze YPA’ers met veel enthousiasme aan de slag gegaan. Ze ontwierpen het design, de frontend met Angular en de backend met Java, Spring Boot en SQL Database. Een pittige uitdaging, waarbij ze natuurlijk af en toe wat hulp hebben gehad van onze seniors.

We hebben gewerkt volgens de scrummethode: twee sprints (iteraties) van een week. Gezien de snelle deadline, is het van groot belang dat zowel team als opdrachtgever weet wat de stand van zaken is. Daarom gebruikten we een online scrumboard in Jira en hadden we dagelijkse stand-ups. Niet alleen bleef iedereen up-to-date, we konden ook op tijd bijsturen en eventueel kleine scope-wijzigingen doorvoeren. Om uiteindelijk een werkend product op te leveren.

Stukje topsport

Na twee weken heeft het team de resultaten met veel trots gepresenteerd. De YPA’ers hebben échte topsport bedreven, dat moet uiteraard worden gevierd! Nu gaan onze Keniaanse collega’s het opgeleverde werk testen. Waar nodig lossen we eventuele bugs op en daarna kan TMM starten met de eerste pilotgroep.

ypa voorjaar 2018

op naar de pilot en usertesting

Om te achterhalen of het platform voldoet aan de wensen van mkb’ers in ontwikkelingslanden, heeft onze agile-coach ook TMM begeleid in de lean startup-methode. Samen hebben ze hypotheses opgesteld, die TMM gaat toetsen met kwalitatief onderzoek. Hierbij hebben we een duidelijke scheiding gemaakt tussen de behoefte of het probleem van de klant aan de ene kant, en de effectiviteit van de oplossing aan de andere. Deze splitsing is cruciaal. De oplossing kan nog zo mooi zijn: als de klant geen probleem ervaart, zal het platform niet effectief zijn.

Met de nieuwe aanpak als gereedschap werkt TMM in de toekomst verder aan het platform. Zo testen ze het platform samen met ontwikkelingsorganisaties als PUM en VSO, en bouwen ze verder waar nodig. In juni verwerkt onze volgende YPA-groep de feedback uit de usertests in de volgende productversie. Zo werken we toe naar een live platform met impact.

meer weten over The Missing Middle?

De eerste pilotversie van het TMM-platform proberen? Neem contact op met Kasper Vrolijk of check TMM’s website.