large scale scrum

van meerdere scrumteams naar scrummen met meerdere teams

Scrum begint meestal klein. Met één Scrumteam, een product owner en een backlog. Maar wist je dat je Scrum kunt opschalen? Dan krijg je Large Scale Scrum (of ‘LeSS’): scrummen met meerdere teams. Incentro helpt jouw organisatie succesvol overschakelen op LeSS.

large scale scrum, wat is dat eigenlijk?

Scrum’, die term heb je vast vaker gehoord. Wil je een product ontwikkelen, maar weet je nog niet precies hoe je er vorm aan moet geven? Dan is Scrum je ideale werkwijze.

Large Scale Scrum is eigenlijk exact hetzelfde als ‘gewone’ Scrum. Maar waar een regulier Scrumteam een eigen product owner en backlog heeft, hebben bij LeSS meerdere Scrumteams dezelfde product owner, en dus ook dezelfde backlog. Hierdoor werken je teams altijd aan de items die de meeste toegevoegde waarde voor je klanten bieden. En doordat je de meeste Scrum events als sprintplanningen en backlog-refinements samen doet, is de kennisoverdracht beter, zijn teams minder van elkaar afhankelijk en loopt overdracht soepeler.

Heb je meer dan acht teams? Dan is het tijd voor LeSS Huge: één product owner en backlog per acht teams. De product owner heet dan area product owner.

De voordelen van LeSS op een rij:

  • LeSS is een transparante werkwijze;
  • Ook al werk je met meerdere teams, je houdt altijd het overzicht over je hele product;
  • Elk team focust zich op wat relevant is voor je klant.

less volgens incentro

LeSS doorvoeren in een bestaande organisatie, heeft veel impact. Daarom beginnen wij altijd klein, door één team goed neer te zetten. Andere teams volgen daarna. Door met een goede basis te starten en onze aandacht telkens op één team te richten, zorgen we voor een succesvolle én duurzame LeSS-adoptie.

Om van LeSS een succes te maken, is het belangrijk dat de hele organisatie de werkwijze ziet zitten. Daarom coachen wij je organisatie, zodat iedereen de keuze voor LeSS begrijpt en snapt welke veranderingen er gaan plaatsvinden. Door onduidelijkheden weg te nemen en samen met jou en je teams aan de slag te gaan, helpen we je om de LeSS-adoptie te laten slagen.

ok, even praktisch nu. wat doet incentro?

Dat is eigenlijk heel overzichtelijk:

  • De directie coachen en begeleiden om het LeSS-gedachtegoed succesvol uit te dragen;
  • De organisatie coachen en begeleiden tijdens de LeSS-adoptie;
  • Product owners of area product owners coachen of trainen (maar we kunnen deze rollen ook zelf vervullen);
  • Scrum masters coachen of trainen (maar ook deze rol kunnen we op ons nemen);
  • Developmentteams coachen of trainen (of we stellen ze zelf samen).

met deze klanten werken we