raad van inspiratie

Incentro heeft de wijsheid niet in pacht. Daarom organiseren wij met enige regelmaat momenten waarop wij geïnspireerd worden.

Het idee hiervoor ontstond in een gesprek met Toon Gerbrands, tegenwoordig algemeen directeur bij voetbalclub PSV. Hij leerde ons dat een inspirerend orgaan veel nuttiger is dan een controlerend orgaan als een Raad van Commissarissen. Zijn advies was het oprichten van een Raad van Inspiratie. En dat hebben we gedaan. De Raad van Inspiratie heeft in principe een steeds wijzigende samenstelling, al staat het ons uiteraard vrij om tafeldames en -heren nogmaals uit te nodigen.

tafelgenoten

Verschillende personen hebben aagezeten aan de tafel van de Raad van Inspiratie.