mendix, outsystems of google: welke lowcode-oplossing heb je nodig?

-

LowCode-oplossingen als Mendix en OutSystems zijn sterk in opkomst, en strijden om aandacht en marktaandeel. Wanneer is LowCode interessant voor jouw organisatie, en waar moet je op letten als je een keuze maakt? En hoe ziet de nabije toekomst eruit, met Google als nieuwe speler in de markt?

lowcode: uit noodzaak ontstaan

De LowCode-aanpak is ontstaan uit frustratie. Vroeger zat maar liefst 80% van de kosten van een pakketimplementatie in het programmeren van maatwerk. En dat terwijl de keuze voor een pakket juist bedoeld was om maatwerk te voorkomen. Een standaardpakket in detail inrichten is vaak zo complex, dat de additionele kosten maar betrekking hebben op hele kleine verbeteringen.

Een ander probleem is de vereiste kennis om het pakket te implementeren. Pakketimplementaties worden meestal uitgevoerd door pakketspecialisten, die het product van haver tot gort kennen en de configuratiemogelijkheden benutten. Op punten waar de configuratie tekortschiet, doen ze het aanvullende maatwerk zelf. Maar maatwerk vereist diepe technische kennis, waardoor de maatwerkprogrammatuur vaak van inferieure kwaliteit is en bovendien traag tot stand komt. Met hoge kosten en grote service- of security-risico’s tot gevolg.

lowcode is nu volwassen

Inmiddels zijn LowCode-oplossingen veel meer dan ‘aanpassingslaagjes’ over standaard- of legacyapplicaties. Het zijn volwassen ontwikkelomgevingen die minder eisen stellen aan de technische kennis van de ontwikkelaars. En die ook nog eens veel
standaard-programmeeruitdagingen hebben opgelost. Met LowCode en de methodieken die daarbij horen, kun je ontwikkeltrajecten tot zes keer sneller uitvoeren dan met traditioneel programmeren in bijvoorbeeld Java.

kunnen we zonder java, .net en php?

Er zal altijd vraag zijn naar ontwikkeltrajecten op basis van traditionele
maatwerk-programmeertalen. Want voor unieke oplossingen biedt LowCode soms te weinig vrijheid. Maar dat geldt alleen in hele specifieke gevallen. Het aantal trajecten op basis van traditionele programmeertalen zal zeker afnemen.

hulp bij je keuze voor een lowcode-oplossing

De LowCode-markt kent inmiddels volwassen spelers, die LowCode als oplossing voor allerlei ontwikkeluitdagingen aanbieden. Het Nederlandse Mendix en OutSystems uit Portugal zijn marktleider. Beide bedrijven hebben duidelijke verschillen, en kunnen elkaar niet in alle gevallen beconcurreren. In deze keuzehulp gaan we in op die specifieke gevallen. Ook nemen we een kijkje in de toekomst, want Google is ook in de LowCode-markt gestapt.

pijlen-op-straat-geven-richting-aan

mendix: handige oplossingen voor de business

Mendix ondersteunt vooral de business bij het maken van software-applicaties, en richt zich niet zozeer op traditionele IT-afdelingen. Mendix wil een platform bieden dat snelle realisatie mogelijk maakt en de business in hoge mate betrekt. Het wordt dan ook veel gebruikt voor ontwikkelingen direct vanuit de business; denk aan customer-facing apps om met klanten te communiceren.

In een Mendix-omgeving worden software-applicaties gemodelleerd in plaats van gecodeerd. Er is veel ruimte om complexe businesslogica uit te werken. Mendix valideert het hele model, waardoor de kans op technische fouten erg klein is en je functionele fouten eerder ziet.

Ook koppelt Mendix de modelleeromgeving direct aan de projectomgeving. Alle functionele beschrijvingen, de user stories, worden in dezelfde omgeving besproken, beoordeeld en getest als waarin ze gemaakt worden. Hierdoor heeft de business grip op het hele maakproces. Daarmee wordt hun afhankelijkheid van de IT-afdeling teruggedrongen; een duidelijke pre voor Mendix.

Incentro Mendix Expert Partner

je hebt wel internet nodig

Op dit moment staat Mendix nog voor twee grote uitdagingen. Om te beginnen is voor alle oplossingen permanente online beschikbaarheid nodig; de offline capabilities zijn beperkt. Dit komt doordat de logica die in een Mendix-made applicatie zit, draait op de server waar Mendix ook op staat. Om die logica te kunnen gebruiken, is dus altijd toegang tot internet nodig. Dat is meestal geen probleem, zeker niet als de functionaliteiten in een browser worden bekeken. Maar voor mobiele apps is het niet altijd handig; daarvan verwachten gebruikers ook volledige functionaliteit in een offline-setting. Statische apps zonder logica vormen de uitzondering, maar die hebben weinig meerwaarde en worden steeds minder ontwikkeld. Mendix heeft overigens aangekondigd dat er met Mendix 7 verandering komt in hun online only-voorwaarde.

Mendix is dus ideaal voor omgevingen waarin de business helemaal in control wil zijn, en minder afhankelijk van de IT-afdeling. Én wanneer zeker is dat de app-gebruikers altijd online zijn.

geen aanpassingen aan je toestel

De tweede uitdaging is dat Mendix alleen hybride apps ondersteunt: apps die op de achtergrond gebruikmaken van webtechnologie. Voor gebruikers maakt dit niet zo veel uit, behalve wanneer de app de specifieke eigenschappen van een toestel wil benutten om bijvoorbeeld de performance te optimaliseren. Met Mendix is dit niet mogelijk; een Mendix-app serveert altijd op dezelfde manier naar verschillende kanalen uit. Dus ongeacht het operating system, de resolutie of andere kenmerken van het toestel waarop de app gebruikt wordt.

outsystems-logo-zwartgrijs

outsystems: snelle oplossingen voor IT’ers

OutSystems heeft een andere invalshoek gekozen en richt zich juist meer op de IT-afdeling. Hun grootste missie is om de ontwikkeltijd terug te dringen. OutSystems wordt vaker verkocht aan
IT-afdelingen, die het platform gebruiken om de business sneller te bedienen.

OutSystems’ sterkste kant is het ontwikkelen van mobiele apps. Anders dan bij Mendix, werken de functionaliteiten van OutSystems-apps wél offline. Dit komt doordat de nodige logica in de app zelf wordt opgenomen. Eigenlijk wordt informatie – zoals een formulier – pas verzonden als er weer een verbinding met internet is, maar de app blijft ondertussen wel gewoon functioneren.

Ook de mobiele apps die met OutSystems ontwikkeld zijn, gebruiken hybride technologie. Voor consumenten-apps waarbij performance doorslaggevend is, zullen veel ontwikkelaars wel terugvallen op native apps voor specifieke platformen en toestellen.

Tot slot is het met OutSystems mogelijk om de applicatie zelf te exporteren, bijvoorbeeld als Java of .NET. Daarmee is de lock-in van OutSystems wat minder groot. Je kunt de gebouwde applicaties dan ook blijven gebruiken als je als organisatie besluit om geen licenties meer af te nemen.

teamwork in mendix en outsystems

Ontwikkel je een applicatie in Mendix, dan kun je aparte ‘branches’ aanmaken – vergelijkbaar met een Git-versiebeheersysteem. Hiermee kun je tegelijkertijd meerdere versies van het project aanpassen. Deze kun je later weer samenvoegen tot één project op de hoofdlijn.

Bij OutSystems bestaat het versiebeheer alleen uit een hoofdlijn. Hierbij werkt iedereen dus aan dezelfde versie van het project. Wel is het mogelijk om je wijzigingen eerst te bekijken en debuggen in je ‘Personal Environment’, voordat je ze doorvoert naar het project in versiebeheer. Om conflicten te voorkomen, moeten er wel meteen duidelijke afspraken worden gemaakt tussen de developers: wie voert op welke plek wijzigingen door? Overigens is dit bij Mendix niet anders, want uiteindelijk moeten alle branches worden samengevoegd.

smartphone-met-apps-in-hand

je applicaties designen

Ook als het gaat om de styling van je applicaties, zijn er een paar verschillen tussen Mendix en Outsystems aan te wijzen. Beide platformen bieden frameworks of templates, waarmee je snel een applicatie bouwt die er best oké uitziet. De Silk UI van OutSystems biedt hierin iets meer mogelijkheden. Maar wil je een écht onderscheidende applicatie bouwen met een eigen design, dan moet er voor zowel Mendix als OutSystems custom HTML/CSS geschreven worden. Binnen OutSystems kan de front-ender de structuur van HTML zelf beïnvloeden en bepalen. Bij Mendix kan dat niet: hier wordt de HTML gegenereerd. Aan de andere kant gaat het front-enden in Mendix sneller, doordat de resultaten meteen zichtbaar zijn. Bij OutSystems moet eerst een release worden gedaan. De keuze gaat dus tussen vrijheid en snelheid/ontwikkelgemak.

verschillende afrekenmodellen bij opschaling

De instapkosten van Mendix en OutSystems verschillen niet dramatisch. Wel opvallend zijn de uiteenlopende afrekenmodellen bij opschaling. OutSystems rekent op een IT-gerichte manier af, waarbij het aantal applicatieobjecten (pagina’s, database-tabellen, service calls, etc) allemaal invloed hebben op de prijs.

Mendix kiest juist voor een businessgericht licentiemodel. Het aantal apps en users bepaalt de prijs. Wat overigens niet betekent dat OutSystems goedkoper is voor apps met een breed publiek; in OutSystems kan de complexiteit veel invloed hebben op de prijs die betaald moet worden. Op de vraag welke LowCode-oplossing in welk geval goedkoper is, bestaat dus geen eenduidig antwoord. Als partner van Mendix én OutSystems kan Incentro je helpen met een kosteninschatting.

twee veilige oplossingen

Wat security betreft, zijn er alleen kleine verschillen tussen beide oplossingen. Mendix en OutSystems hebben allebei hun vereiste certificering geregeld, en ze bieden hun diensten zowel in de cloud als on premise aan. Je kunt Mendix en OutSystems dus allebei vanuit je eigen datacenter draaien. Met Mendix kun je de security binnen de applicatie bovendien op attribuutniveau regelen. Die mogelijkheid biedt OutSystems niet, maar je kunt vergelijkbare restricties wel oplossen in de opzet van de interface – alleen niet op database-niveau. In de kern komt het erop neer dat security met Mendix misschien wat makkelijker door de business zelf te regelen is. Maar qua daadwerkelijk security-niveau is er geen verschil.

geld genoeg voor groei

Mendix en OutSystems draaien allebei mee in het leader-kwadrant van de Gartner Magic Quadrant voor LowCode-oplossingen. Beide partijen hebben serieuze investeerders aan boord om de groeiverwachtingen voor de komende jaren waar te maken. Ook op dit vlak ontlopen de partijen elkaar dus bijna niet.

google-logo

concurrentie uit californië

Google gaat ook meedoen in het LowCode-oplossingendomein. Met AppMaker leggen ze de lat alvast weer een stukje hoger. Hoewel de mogelijkheden beperkter zijn dan wat er met Mendix en OutSystems kan, is het Google wel menens. Hun aanpak richt zich op de citizen developer; de niet-hardcore programmeur. En daarmee bewijzen ze dat ontwikkelen nóg simpeler kan.

AppMaker wordt eind 2017 standaard meegeleverd in G-Suite Unlimited en G-Suite Enterprise. Er zijn wel mogelijkheden om externe services aan te roepen, maar voorlopig is de Google-oplossing alleen bruikbaar voor organisaties die op G-Suite draaien. Bovendien is de oplossing nu nog erg gericht op het ontwikkelen van integraties en dataregistraties. Om logica op basis van geïntegreerde of geregistreerde gegevens te implementeren, is veel codeerwerk nodig. Logica modelleren, zoals bij Mendix en OutSystems, is nog niet mogelijk met Google.

Toch is Google ambitieus. De snelheid waarmee standaardformulieren opgesteld kunnen worden, ligt nu al hoger dan bij Mendix en OutSystems. Dat kan natuurlijk te maken hebben met de beperkte mogelijkheden van AppMaker, maar de verwachting is dat Google deze snelheid ook in de toekomst blijft halen. Op zich is dat niet zo vreemd. De capaciteit die Google kan vrijmaken om een product als AppMaker te ontwikkelen, is veel groter dan het complete personeelsbestand van Mendix en OutSystems samen.

Kortom, Google is een interessante challenger in de markt. Nu nog met beperkte toepasbaarheid en alleen voor organisaties die G-Suite gebruiken. Maar Google gaat wel degelijk impact maken in de LowCode-wereld. Zeker oplossingen op basis van verouderde technologieën, zoals LotusNotes en VisualBasic, zullen snel in aanmerking komen voor vervanging door AppMaker.

meer weten?

Incentro is partner van Mendix, OutSystems én Google. We kunnen je dus onafhankelijke adviseren bij je keuze. Ook bieden we allerlei vormen van ondersteuning voor je LowCode-initiatieven. Zie bijvoorbeeld onze blog over de impact van LowCode op organisaties.

Kortom, voor meer informatie kun je contact opnemen met Incentro via 030 767 01 80 of sander.verstoep@incentro.com. We helpen je graag verder.