Kickstart je project met de Frontend Incubator

-

Bij het maken van projecten kom je steeds weer dezelfde problemen aan het begin tegen en ben je telkens opnieuw een basis project aan het maken. Een collega van me heeft daarom een tijd geleden het idee opgevat om een basis setup te maken voor projecten. Hiermee kan je je project als het ware een kickstart geven. Deze Frontend Incubator wordt binnen Incentro inmiddels goed gebruikt en ook steeds meer collega’s helpen mee met het onderhouden van de tool.

3565911749-Rocketv2

De Frontend Incubator kopieerde je en vanaf daar kon je dan je project beginnen. Omdat alles in Bitbucket stond kon je dus een clone maken en starten. We merkten echter dat er toch wel haken en ogen zitten aan deze methode. Eigenlijk wilden we een commando kunnen draaien waarmee je een nieuw project begint op basis van de frontend incubator. Bovendien wilden we niet altijd dezelfde settings bij elk nieuw project. De een wil optie A en de ander optie B. Yeoman maakt dit mogelijk. Daarom hebben we de incubator uit elkaar gehaald en opnieuw opgebouwd als Yeoman generator. 

Open source

Veel van de tools die in onze frontend projecten zitten zijn open source tools als Gulp, Grunt, jQuery, Angular. Daarom willen we als Incentro ook graag een keer wat terug geven aan de community. Daarom hebben we de Frontend Incubator openbaar gemaakt op Github. Vervolgens hebben we de generator als NPM module uitgebracht en dat zorgt ervoor dat je heel gemakkelijk een nieuw project kan maken op basis van onze frontend incubator. De incubator is beschikbaar onder de MIT licentie en wie dat wil kan natuurlijk meewerken aan de ontwikkeling. 

Wat vinden jullie van de Frontend Incubator?