goed voorbereid overstappen op data-driven werken: zo doe je dat

-

Data-driven werken is geen hype die morgen weer overwaait! Zeker in het licht van de grote datastromen die het Internet of Things gaat ontketenen, denken we dat het voor veel bedrijven noodzakelijk is om hun veranderprocessen alvast goed te organiseren.

Om te veranderen, moeten organisaties afscheid nemen van hun oude manier van werken, en een nieuwe manier verkennen en omarmen. Dat proces maakt de ene medewerker sneller door dan de andere, afhankelijk van de veranderbereidheid van zijn team of afdeling. Ook eerdere ervaringen met veranderingen spelen een rol. Sterke leiders en heldere communicatie zijn essentieel om de shift naar data-driven werken succesvol te maken.

valideren

mijn verander-top 5

Veranderen doe je niet van de ene op de andere dag. Vaak is het de organisatie die de verandering in gang zet, maar het zijn vooral de medewerkers die er in de praktijk iets van merken. Om een data-driven organisatie te worden, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Ik som de vijf belangrijkste voor je op:

stap 1: juiste data als basis

De data moet op orde zijn, want je moet erop kunnen vertrouwen dat deze juist is wil je er ook besluiten op kunnen baseren. Dit is de basis van het datagedreven werken. Voortaan moeten applicaties de gebruikers in staat stellen om onvolledige of onjuiste informatie te identificeren en aan te laten passen. Daarmee wordt de gebruiker daadwerkelijk verantwoordelijk voor het proces en wordt zijn/haar dagelijks werk echt anders.

stap 2: iedereen spreekt dezelfde taal

Het wordt mogelijk om data-combinaties te maken, maar dat brengt ook risico’s met zich mee. Begripsdefinities moeten 100% overeenkomen, anders lopen de combinaties spaak. Bedrijfsonderdelen moeten nauw samenwerken om te begrijpen wat er met de data bedoeld wordt en de begripsvorming op elkaar af te stemmen: ‘zien we hetzelfde op basis van dezelfde data?’

stap 3: beleid bepaalt de kaders

Er moet beleid komen om de koppeling van data in goede banen te leiden. Lang niet alles wat je met data zou willen doen, is namelijk toegestaan. Organisaties hebben onder andere te maken met privacywetgeving en MVO-richtlijnen.

stap 4: data moet altijd beschikbaar zijn

Bij data-driven werken hoort ook besluitvorming op basis van data. Deze kan – net als vroeger – regelmatig via dashboards en rapportages worden opgevraagd en ververst, maar er zal ook steeds vaker ad hoc een beroep op de data worden gedaan. Bijvoorbeeld om die ene kleine niche in de markt te bedienen, of een specifiek besluit te onderbouwen. De organisatie moet flexibel op deze behoefte kunnen inspelen. Want wachten is in veel markten uitgesloten.

stap 5: iemand met visie voorop

De organisatie moet stevig inzetten op begeleiding van de verandering. Daarvoor is een sterke leider nodig die de kar trekt en veel, heel veel communiceert over wat er van iedereen verwacht wordt. Natuurlijk moet hij zelf het goede voorbeeld geven. En geduld hebben als de verandering even niet zo snel gaat als gehoopt of verwacht.

Houd er rekening mee dat de begeleiding van de verandering pas afgebouwd kan worden, als minstens de meerderheid van je medewerkers op de nieuwe manier werkt. En misschien nog wel belangrijker: als ze er ook tevreden over zijn. Vooral dat laatste wordt nog weleens vergeten. Maar een afgedwongen verandering die niet als een verbetering wordt gezien, zal snel tot een terugval naar oud gedrag leiden. Begin dus vandaag nog met veranderen en houd vol!

Vanuit onze Haagse vestiging adviseren we onze klanten over data en ontwikkeling van data oplossingen.
Onze consultants komen graag langs om jouw vraagstukken te beantwoorden en jouw organisatie op weg te helpen naar data driven werken.