Cultuur kun je maken; 3 lessons learned

-

Afgelopen week ben ik enorm geïnspireerd geraakt door een film die ik aangereikt heb gekregen vanuit mijn vriendin. Zij is namelijk een docent lichamelijke opvoeding op een basisschool en krijgt daardoor veel materiaal binnen dat met haar vakgebied te maken heeft. Een filmpje dat ze met mij deelde vond ik daarbij het meest inspirerend. Het gaat om een 7 minuten durend filmpje van Steven Pont, de huis-psycholoog van Nederland. Hij is te zien in verschillende tv programma’s en besteedt nog wel eens tijd aan media in het algemeen. Dit specifieke filmpje heeft hij in opdracht van de KNVB gemaakt.

Voordat ik er meer woorden aan vuil maak, bekijk het filmpje eens en als je echt mee wilt doen, pak een kladblok en schrijf voor jou de drie belangrijkste leerpunten op uit dit filmpje voor jouw leven op dit moment. Dit kan werk gerelateerd zijn, maar ook op ander vlak zoals je gezin, familie of je sportvereniging. Over die laatste gaat het filmpje, maar laat je niet te veel afleiden door de content, let op de context.

Maar waarom vind ik dit nu als directeur van een internetbureau zo interessant? Eigenlijk is het heel eenvoudig. De zin waar het mij om draait is: cultuur kun je maken. En ik geloof hier zeker in. Natuurlijk kan je hier naar kijken zoals je wilt, je bent op een manier afhankelijk van je omgeving waar je in zit of de mensen waar je mee te maken hebt. Maar als je zelfs dit kan loslaten (omgevingen kan je veranderen, mensen komen en gaan), is cultuur zeker zelf te maken.

Om het plat te slaan, gaat het allemaal om cultuur en het maken van een hecht team. Hieronder bespreek ik mijn 3 belangrijkste punten die ik uit het verhaal naar voren haal en daarbij mijn perceptie op de (werk)omgeving waar ik mij bevind.

Uitspreken, afspreken en aanspreken

Deze is voor mij de clue van het verhaal. Deze oneliner vertelt het hele verhaal van de zeven minuten film die je net voorbij hebt zien schuiven. Wanneer je een team aan het smeden bent, is het belangrijk dat je met elkaar uitspreekt wat je gaat doen met het team (doel), afspreekt hoe je dit gaat bereiken met zijn allen (afspraken) en hoe je met elkaar omgaat (aanspreken). Door dit met elkaar af te spreken, kan je een team succesvol laten worden. Mijn ervaring van de afgelopen maand (sinds ik dit filmpje ken) is dat dit op iedere omgeving te plotten is.

Maar hoe doe je dit goed? Het is belangrijk dat deze afspraken door het team zelf worden opgesteld. Als de afspraken qua omgang met elkaar worden opgelegd, heeft dit niet zoveel effect als wanneer het hele team commitment geeft op de afspraken. Daarna is het zaak om elkaar en public aan te spreken. Niet apart nemen, maar confronteren. Zo wordt duidelijk voor het hele team dat de afspraken niet overtreden mogen worden en wordt je er aan herinnerd wat de afspraken zijn.

Gezag = macht en zorg

Deze verhouding is natuurlijk enorm belangrijk voor de balans in een team en daarnaast ook je rol als leider binnen een team. De dictator die vertelt wanneer je naar links of naar rechts moet wordt in onze samenleving niet meer getolereerd, maar daar tegenover is de allemansvriend te vrijblijvend. Een team zonder sturing is feitelijk stuurloos.

Steven Pont legt uit dat het zeer belangrijk is om vragen te stellen. Mensen zijn slim genoeg om te zien wat er mis gaat en zijn prima in staat om dit zelf op te lossen. Wel hebben ze iemand nodig die de vragen voor ze stelt. Je moet als het ware even buiten jezelf en de situatie treden om goed te overzien wat er nu precies aan de hand is.

Mijn gedrag beïnvloedt gedrag van anderen

Het voorbeeldgedrag is een belangrijk onderdeel van teamwording. Dit geldt in grote mate voor de leider, maar minimaal net zoveel voor de teamleden. Je ziet dat mensen beïnvloed worden door andere mensen en daarbij al snel gaan spiegelen. Zeker als een teamlid een bepaald gedrag vertoond die anders is dan anders wordt er al direct gevoeld: “Oh, dat mag dus ook”. Begrijp dus dat jouw gedrag effect heeft op het gedrag van anderen. Mijn ervaring vertelt mij dan ook om altijd positief te zijn en te blijven, bekijk het van de zonnige kant. Zeuren kan iedereen, positief zijn is veel krachtiger.

Volgende week ga ik wat dieper in op de praktijk. Dus lees dan verder!