9 factoren die je Google ranking bepalen

-

Om de 2 jaar doet Moz onderzoek naar de werking van de algoritmes in Google’s zoekmachine.  Dit jaar heeft Moz onderzoek gedaan bij 150 SEO experts en hier zijn 9 factoren uit voort gekomen die volgens de experts invloed hebben op de ranking van een website of webpagina in de zoekmachine van Google in 2015.

Domain-Level Link Features

De autoriteit van een domein wordt voornamelijk bepaald door links die verwijzen naar het hoofddomein of subdomein van een website. Ook interne links en links met een “nofollow” status spelen een rol. De autoriteit van het domein draagt bij aan de ranking van elke webpagina binnen dit domein en is hierbij de grootste factor ten opzichte van de rest.

Page-Level Link Features

Het aantal links van anders websites die verwijzen naar je website.

Page-Level Keyword Usage Features

Hier wordt gekeken naar het gebruik van zoektermen in specifieke HTML elementen op de pagina. Zoals de paginatitel, de H1 titel en alt attributen op afbeeldingen. Het is duidelijk dat Google waarde hecht aan relevantie (in de context of op basis van synoniemen) en minder aan een exacte match met een keyword.

Page-Level Keyword Agnostic Features

De lengte van de content op de pagina is van invloed op de Google ranking van je pagina. Daarnaast moet de content ook leesbaar zijn en is het belangrijk dat de pagina snel laadt. Het helpt om gestructureerde data zoals Open Graph tags en andere meta data toe te voegen. Ook heeft een gebruik van HTTPS heeft een kleine positieve invloed.

Engagement & Traffic/Query Data

Het gedrag op de website speelt ook een belangrijke rol. Zaken als bezoekersaantal, tijd op de website en het bounce percentage (afhakers op de eerst benaderde pagina) lijken in verband te staan met de Google ranking.

Domain-Level Brand Metrics

De populariteit van een merk, zoals online als offline heeft invloed op de ranking van een domein.

Domain-Level Keyword Usage Features

Keywords die terugkomen in een domeinnaam of een subdomein dragen bij aan een hogere zoekmachine ranking. Een exacte match (dus als de domeinnaam exact overeen komt met de zoekterm) heeft duidelijk een grotere invloed op de Google ranking dan een gedeeltelijke match. Links die verwijzen naar je domein of webpagina met daarin een tekst die matcht met de zoekopdracht spelen ook een belangrijke rol. De link tekst mag volledig of gedeeltelijk een zoekterm bevatten.

Domain-Level Keyword-Agnostic Features

Hier wordt gekeken naar de lengte van domeinnamen in combinatie met de domein extensie. Ook is de aanwezigheid van een robots.txt bestand van belang.

Page-Level Social Metrics

Ook de populariteit op social media heeft een positieve correlatie tot de zoekmachine ranking, maar wel de helft minder dan bijvoorbeeld Domain Level Link Authority. Het aantal likes en shares op Facebook, retweets op Twitter en shares op Google+, Linkedin en Pinterest hebben allemaal een kleine positieve invloed. Zelfs de berichten in de Facebook Comment Box. Of Google dit nou echt meeneemt in haar algoritme, of dat het ergens anders mee te maken heeft is nog de vraag.

Lees het volledige rapport over de Zoekmachine Ranking Factoren van 2015 op Moz.com.

Zoekmachine Ranking Factoren