3 voorbeelden van de geleerde lessen om cultuur te maken

-

Vorige keer vertelde ik over de manier hoe Steven Pont mij inspireerde met zijn video over het maken van cultuur binnen een team. Voor mij als eindverantwoordelijke van een internetbureau super interessant. In dit stuk ga ik de drie geleerde lessen aan de hand van enkele voorbeelden verder toelichten.

Uitspreken, afspreken en aanspreken

Bij een klant van ons heerst er een gevoel dat sommige mensen de kantjes er vanaf lopen. Komen laat binnen, gaan vroeg weg. Dit herken je zeker. Het was tijd om de discussie aan te gaan. Wat blijkt; veel van de teamleden zagen dit en hadden hier ook moeite mee. Waarom spraken ze elkaar niet aan op het gedrag wat er vertoond werd? Er waren geen duidelijke afspraken binnen het team om elkaar aan te spreken op het gedrag. Dit zorgt ervoor dat mensen hier een blokkade zien om dit dan ook daadwerkelijk te doen. Het gaat dan om normen en waarden en fatsoen, maar die is voor iedereen anders. Dit ligt veel meer aan de opvoeding en omgeving waar de personen tot nu toe hebben gefunctioneerd.

Ander voorbeeld: tijdens een vergadering waren enkele nieuwe mensen aanwezig. Zij keken op hun telefoon terwijl iemand aan het praten was. Wij hebben met elkaar afgesproken dat dit tijdens een vergadering niet toegestaan is. Dit is een duidelijke regel in ons team, maar omdat dit de eerste keer was voor deze mensen; nog niet duidelijk. Ze werden aangesproken en de regel was duidelijk. Maar hier ook belangrijk; wees duidelijk over de afspraken die in een team gelden, zeker voor nieuwe leden. Beter is nog: als deze nieuwe leden in het team blijven, de afspraken opnieuw met z’n allen op te stellen. Zo is iedereen weer onderdeel van het proces en is de commitment groter.

Gezag = macht en zorg

Een team waar ikzelf de leider van was performde niet optimaal. Om dit wel voor elkaar te krijgen, legde ik meer druk op de teamleden om de doelen die wij hadden gesteld te halen. Dit had een averechts effect, in plaats van een betere samenwerking ontstond er een team die uit elkaar viel en enorme weerstand vertoonde tegen mij als leider.

Mijn gedrag beïnvloedt gedrag van anderen

Net als in het filmpje geven wij elkaar een hand als we het kantoor binnenlopen of collega’s weer zien. Dit is onderdeel van onze cultuur. Door dit altijd te doen, elke dag weer, geven we persoonlijke aandacht. Afgelopen maand hadden we een nieuwe collega die dit bijzonder vond. Ze vroeg zich af waarom ik nu elke dag weer een hand kwam geven. Door het principe uit te leggen, maar vooral om vol te houden zag ze de kracht en toegevoegde waarde al snel in. Nu doet ze het zelf ook, net als iedereen.

De eindconclusie

Door duidelijke doelen en gerelateerde afspraken samen op te stellen en mensen in hun kracht te zetten door ze zelf te laten nadenken over hun acties en daarnaast nog het goede voorbeeld te geven kan je cultuur maken!