3 tips voor een succesvoller scrum project

-

scrumSteeds meer bedrijven werken volgens de scrum methodiek en proberen zich vaak erg strak aan de theorie te houden. Maar in de praktijk worden er vaak een aantal zaken uit het oog verloren. 3 tips voor een succesvoller scrumproject.

1. Draagvlak creëren binnen de eigen organisatie

Doordat er aan het einde van iedere sprint een demo wordt gegeven aan de stakeholders kunnen zij direct zien wat de vorderingen zijn van het scrumteam. Functionaliteiten worden direct getoond, potentiele wijzigingen kunnen besproken worden en kunnen als input gelden tijdens een volgende sprint. Hierdoor voelen stakeholders zich gehoord en daardoor geven ze de Product Owner vaak weer het mandaat om door te gaan met de ontwikkelingen. Echter, hoe vaak is het niet zo dat een demo er maar even snel bijgedaan wordt. Dat er geen goede democontent is, dat de omgeving niet goed is ingericht of dat de omgeving bij de eerste klik zelfs al omvalt. Daarom is het van belang dat het scrumteam zorgt voor een goede demo, met goede content zodat de nieuwe functionaliteiten ook echt gaan leven bij de stakeholders en zij de ambassadeurs van je project worden.

2. Houd de lange termijn visie goed in het oog

Staar je niet blind op alleen het einde van de sprint, de PO heeft een groter geheel waar hij/zij naar toe werkt. Als scrumteam ben je natuurlijk vooral bezig met de werkzaamheden in de sprint, maar juist wanneer je ook goed weet wat de PO als “eindproduct” voor ogen heeft kan je pas goed meedenken en de PO adviseren in de keuzes voor een sprint. Deze wisselwerking heeft dan ook een tweeledig voordeel. Aan de ene kant voelt de PO zich serieus genomen en goed geholpen dankzij de adviezen van het team en anderzijds kunnen de teamleden zich profileren en hun kennis laten gelden. Dit zorgt voor veel meer motivatie en daardoor voor een veel productiever team.

3. Betrek je team bij keuzes

Een van de sterke punten van een scrumteam is de zelfstandigheid die het team nastreeft. Het team overlegt zelf met de klant, zegt (hopelijk) in veel gevallen zelf al ja of nee bij het bespreken van wensen en het team kijkt zelf kritisch naar waar er zaken te verbeteren zijn. Maar vaak worden er alsnog veel zaken buiten het scrumteam gehouden. Zaken zoals wisselingen/toevoegingen binnen het team en problemen van de PO binnen zijn/haar eigen organisatie. Door het team hierin te betrekken of in ieder geval van op de hoogte te brengen wordt het wij-gevoel alleen maar groter. Het team krijgt meer informatie en pakt daardoor vaak ook direct meer verantwoordelijkheden. En dat zorgt er ook weer voor dat het team zich meer en meer verantwoordelijk gaat voelen voor het succes van het project waarbij ze worden ingezet.

Bron header afbeelding: Scrum Compact