incentro bouwt platform voor ongedocumenteerde migranten in samenwerking met het rode kruis

De it-trainees die in februari 2016 zijn gestart bij Incentro, hebben op een maatschappelijk verantwoorde manier hun traineeship afgesloten. Zij hebben voor het Rode Kruis een responsive website gebouwd, die het leven van ongedocumenteerde migranten een stuk makkelijker kan maken. De website is technisch gezien al even klaar, en nu ook de inhoudelijke kant is afgerond kan de website in gebruik worden genomen.

Het plan voor ongedocumenteerde migranten

Naar schatting zijn er zo’n 100.000 ongedocumenteerde migranten in Nederland; mensen die zonder verblijfsrecht in Nederland verblijven. Zij lopen risico’s op uitbuiting en ervaren onzekerheid over voldoende voedsel, onderdak en over de zorg die zij nodig hebben. Het Rode Kruis van Almere wil graag de ongedocumenteerde immigranten informeren over hun rechten op het gebied van zorg, juridische dienstverlening, werk en onderdak. Tevens willen ze de zorgverleners informeren over de rechten van deze ongedocumenteerde immigranten.

Opdracht voor de it trainees van incentro

In opdracht van het Rode Kruis van Almere, was het doel een informatieve website ontwikkelen voor het project “de sociale kaart”. Belangrijke speerpunten hierbij waren meertaligheid, eenvoud, toegankelijkheid, actualiteit, veiligheid en bruikbaarheid. Het moest een platform worden waar zowel zorgbehoevende migranten als zorgverlenend personeel de nodige informatie kunnen vinden, en waar anonimiteit gewaarborgd wordt.

De groep werd opgesplitst in twee kleinere groepen om een competitie-element aan de opdracht toe te voegen. De twee groepen startten met brainstormen, werkten een plan uit en pitchten hun idee aan het Rode Kruis. Niet één maar beide ideeën werden gekozen, maar dan gecombineerd. De groep werd hierdoor weer samengevoegd, om vervolgens één eindproduct op te leveren.

Het Rode Kruis is blij met het resultaat en vond de samenwerking met Incentro prettig. De website biedt de informatie die nodig is om effectieve hulp aan  ongedocumenteerde migranten te kunnen bieden. Ook andere zorg- en hulporganisaties hebben profijt van de website. – Carolien Pronk, projectleider Rode Kruis

 

proces, aanpak en getrokken leringen

Door de groepsgrootte werden de trainees meteen ondergedompeld in de praktijk van het samenwerken in een team: communicatie, een goede taakverdeling, aansturing en coaching waren een must. De beperkte tijd en beperkte beschikbaarheid hebben ervoor gezorgd dat “scrum” volgens het boekje niet haalbaar was. De scrum master -ook een trainee- heeft daarom het team ondersteund in een “Agile” aanpak, de nodige meetings gefaciliteerd en waar nodig het team gecoacht. Om de voortgang goed bij te kunnen houden hebben zij gewerkt met de tool “Jira”.

‘’Door te werken in korte sprints van een week, konden we aan de hand van de beschikbaarheid gemakkelijk bepalen wat we zouden opleveren. Iedere week lieten we aan het Rode Kruis zien wat we hadden gemaakt en ontvingen direct feedback. Deze konden we direct verwerken, met als resultaat een mooi maar vooral erg nuttig eindproduct. – Fleur Eras, scrum master Incentro’’

resultaat

Het resultaat van dit project is het platform: Almere sociale kaart. Met dit hulpmiddel kunnen zowel zorgbehoevende migranten als zorgverlenend personeel de nodige informatie vinden. Snel, overzichtelijk en met gewaarborgde anonimiteit. Inmiddels zijn de bouwers trainee-af en volwaardig incentronaut. Wij zijn trots op wat zij hier hebben neergezet!

Bekijk het resultaat

almeresocialekaart

meer weten? neem contact met ons op