Top 5 meest gebruikte inzichten voor veiligheidsregio’s

1. Operationele prestatie

Met stip op 1 het informatieproduct operationele prestaties. In dit doorontwikkelde dashboard krijgen veiligheidsregio’s inzicht in trends in opkomsttijden, burenhulp en de laatst bekende verwerkingstijden binnen de meldkamer.

2. OpenbaarMeldSysteem (OMS)

Nieuw in de top 5 is het OMS dashboard. Het programma STOOM geeft een impuls aan het sturen op OMS meldingen. STOOM staat voor Structureel Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen. Belangrijk hierbij is inzicht in de melding, zodat er actief op aangestuurd kan worden.

3. Vakbekwaamheid

Dit informatieproduct staat trouw op plek 3. Met programma’s zoals variabele voertuigbezetting en discussies over het samenvoegen van posten blijft dit dashboard actueel en van toegevoegde waarde.

4. (brand)risicoprofiel

Het dynamisch maken van een regionaal risicoprofiel is een veel gehoord speerpunt en een organisatie-breed onderwerp binnen de veiligheidsregio’s en (overheids)organisaties. Niet zo gek dus dat informatieproducten over dit onderwerp flink doorontwikkeld worden en op meerdere plekken worden ingezet. Door een bestaand informatieproduct als uitgangspunt te nemen, kan de organisatie zich focussen op de verandering voor de organisatie. Niet onbelangrijk bij dit thema.

5. Bedrijfsvoering

De basis op orde hebben en houden. Dat is waar dashboards met betrekking tot bedrijfsvoering toegevoegde waarde bieden op het vlak van de finance & control en personeel & organisatie.

Lees meer over Safety Intelligence

 

Resultaat van technologie delen

Veiligheidsregio’s die gemeenschappelijke technologie delen, zijn in staat handig gebruik te maken van elkaars inzichten. Met een reeds ontwikkeld informatieproduct van de buren kun je eerder resultaat laten zien binnen de organisatie en is er meer tijd voor dialoog met gebruikers en aandacht voor informatie-gestuurd handelen en verfijnen van het product. Het resultaat van delen zien we terug in:

  • Het verkorten van de doorlooptijd: snel een eerste prototype met eigen data neer kunnen zetten geeft een enorme impuls aan het ophalen van input en het krijgen van een betrokken projectgroep;
  • Het verlagen van de (ontwikkel)kosten: het concept en de technologie staan al. De aandacht gaat uit naar het specifiek en relevant maken van het informatieproduct;
  • Het vergroten van de kwaliteit: je implementeert een beter doorontwikkeld product;
  • Het vergroten van draagvlak: collega’s zien wat ze kunnen verwachten en gaan vervolgens meedenken.

Afkijken, overnemen en doorontwikkelen. Veiligheidsregio’s die dit goed onder de knie hebben, gaan uit van samenwerken en voorkomen zo het wiel opnieuw uit te moeten vinden. Incentro Safety Intelligence ondersteunt hen met een Platform om dit te doen. Platform Veiligheid Intelligence is een gedeeld platform voor data-verwerking, data-analyse en data-distributie. Het is gebaseerd op gemeenschappelijke technologie en een veilige infrastructuur waarop regio’s informatieproducten ontwikkelen, gebruiken en delen.

over Incentro Safety Intelligence

Wij geloven dat informatie het sleutel ingrediënt is om de veiligheid verder te vergroten. Wij helpen onze klanten sinds 2012 om meer informatie gestuurd te gaan werken. Onze klanten zijn veiligheidsregio’s en hun ketenpartners. Wij zijn oprichter van de business intelligence community en winnaar van de BI award. We willen mensen met elkaar verbinden en het resultaat makkelijk deelbaar maken. Ook dat vergroot de veiligheid! Wij zijn Incentro Safety Intelligence, en dit is onze missie: “wij vergroten de veiligheid door inzet van informatie”

meer weten? neem contact met ons op