de jaarcijfers van incentro 2015

In navolging van het artikel over onze jaarplannen én met het oog op de Great Place to Work uitreiking van volgende week: onze voorlopige jaarcijfers. Het bewijs dat werknemersgeluk rendeert. 2015 is in financieel opzicht weer een uitzonderlijk goed jaar geweest. De omzet is ten opzichte van 2014 gegroeid met meer dan 30% en komt daarmee uit op bijna € 29M. Ook de winst is weer gegroeid, en wel met meer dan 3,2%. We vroegen Stef Lagomatis, directeur en board-lid binnen Incentro, om terug te blikken op de behaalde resultaten, en uit te leggen wat er in 2015 heeft bijgedragen aan het succes.

Incentro in een notendop

‘Bij Incentro draait alles om gelukkige medewerkers, want gelukkige medewerkers zetten mooie resultaten neer. Zo zijn we bijvoorbeeld al jaren op rij in de hoogste regionen van de ‘Great Place to Work’-verkiezing te vinden. We doen heel veel om een goede en fijne werkgever te zijn. We geven vrijheid en vertrouwen, bouwen mooie oplossingen voor klanten waar we trots op zijn, en hebben een heel platte en persoonlijke organisatiestructuur.

Intrapreneurship in 2015

In 2015 zijn we aan de slag gegaan met “intrapreneurship”: de mogelijkheid die medewerkers geboden wordt om binnen de organisatie een startup te beginnen, en daarin te participeren. Wat we nu zien is dat deze zet een nieuwe impuls heeft gegeven aan onze organisatie. We groeien als kool, en dat verklaart ook meteen waarom de winstgroei wat achterblijft op de omzetgroei: we investeren veel in die groei, en niet iedere investering rendeert direct in het eerste jaar.

2016: ondernemerschap & maatschappij

In 2016 zal Incentro nog meer nadruk gaan leggen op een aantal zaken. Stef licht er twee uit: “Ten eerste gaan we ondernemerschap nog sterker stimuleren. We richten momenteel een Incentro Lean Startup Lab in, een wedstrijd waaraan Incentronauten kunnen meedoen. Zij kiezen zelf een winnaar uit ingezonden business ideeën, en die winnaar krijgt een geldbedrag om volgens de Lean Startup methode te gaan bewijzen dat het idee tot een levensvatbare onderneming kan leiden. Als blijkt dat het idee met succes in de markt gezet kan worden, dan vragen we de medewerkers dat ook echt te gaan doen. Wij mikken hiermee op nog meer intrapreneurs binnen Incentro in 2016.”

“Ten tweede onderkennen wij dat wij een heel bevoorrechte positie hebben in West-Europa. Incentro wil zich steeds meer als maatschappelijk verantwoorde onderneming positioneren, en we zullen in het kader hiervan de kerncompetentie van onze onderneming (digital happiness), gaan delen met mensen die minder kansen krijgen dan wij. De eerste plannen worden gesmeed om in Afrika mensen te gaan helpen door gastcolleges te geven en op locatie fair trade software te laten ontwikkelen. Door de passie van één van onze medewerkers is het zelfs denkbaar dat we op termijn in Afrika een Incentro vestiging gaan openen. Het lijkt ons fantastisch om ook daar te bewijzen dat geluk leidt tot rendement.”

meer weten? neem contact met ons op