incentro en alfresco geselecteerd door cluster sociaal van de gemeente amsterdam

Om digitaal te kunnen werken binnen de vier diensten van het cluster Sociaal van de gemeente Amsterdam, is met Incentro met het digitaliseringsplatform Alfresco One een contract voor vier jaar aangegaan. Het platform maakt het delen en beheren van informatie eenvoudiger. Dat is niet alleen in het voordeel van de gemeente, maar ook van de burger.

jarenlange samenwerking

De komende jaren krijgt het cluster Sociaal, bestaande uit de diensten Werk en Inkomen (DWI), Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) Wonen, Zorg en Samenleven (WZS) en GGD Amsterdam, diverse vanuit de overheid opgelegde veranderingen te verwerken. Incentro levert daarom een pilot voor het digitaal samenwerkingsplatform op basis van Alfresco One. Zo kan informatie eenvoudig gedeeld en bewerkt worden door alle 4000 medewerkers van het cluster. Daarnaast kunnen veranderingen, zoals het onderbrengen van Jeugdzorg bij de gemeenten, ook eenvoudig doorgevoerd worden.

alfresco

Aan de keuze voor het platform is stevige selectie vooraf gegaan, zegt Simon Baaijens, programmamanager digitalisering van het Cluster Sociaal. “Als cluster van de gemeente zijnde, wil je een platform dat met je mee kan groeien. Daarom is er de keuze voor één digitaal platform om bestaande document management systemen te vervangen.” Incentro is verantwoordelijk voor de momenteel lopende pilot, de technisch uitrol van de digitaliseringsoplossing en 4 jaar technisch beheer op SLA basis. De overeenkomst is initieel voor een periode van 4 jaar en kan verlengd worden met driemaal 2 jaar.

Anouk Kramp, Cluster informatiemanager bij de gemeente Amsterdam, is ook blij met de keuze voor dit digitale platform: “Het is uniek om met vier diensten gezamenlijk tot één oplossing te komen voor het beheren en delen van de digitale informatie.”

incentro bedient alle g4 gemeentes

Amsterdam is, naast Utrecht en Rotterdam, de derde G4 gemeente die in samenwerking met Incentro het platform in gebruikt neemt. Mogelijk kunnen gemeenten in de toekomst zo informatie eenvoudiger uitwisselen. Incentro is blij met de samenwerking: “We zijn trots dat we de komende jaren partner mogen zijn van de gemeente Amsterdam en hen mogen ondersteunen bij het implementeren van dit platform,” aldus Diederick Splinter, manager bij Incentro. Als toevoeging geeft Jan Pieter van Santen, verantwoordelijk manager voor de implementatie aan: “de uitdagingen van het cluster Sociaal en lokale overheid in het algemeen vergen een flexibel platform en een partnership tussen leverancier en implementatie partner. En dat is waar we succesvol mee zijn gestart”.

over incentro

Incentro is een ICT consultancy bedrijf gericht op Enterprise Information Management. Het creëert en implementeert oplossingen op het gebied van Business Intelligence, Content Management en Enterprise Search. Met deze oplossingen wordt informatie verrijkt, relevant gemaakt en compleet en overzichtelijk aangeleverd. Daarmee wordt het werkproces voor bedrijven en overheden zo efficiënt mogelijk gemaakt.

over cluster sociaal, gemeente amsterdam

Het cluster Sociaal van de gemeente Amsterdam bestaat uit de diensten Werk en Inkomen (DWI), Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), Wonen, Zorg en Samenleven (WZS) en GGD Amsterdam. Binnen het cluster zijn zo’n 4000 mensen werkzaam.

meer weten? neem contact met ons op