Safety Intelligence Platform uitgerold naar 8 stadsdelen binnen de Gemeente Amsterdam

minder incidenten door data-gestuurde preventie

Hulpdiensten en verzekeraars weten het al langer. Verschillende doelgroepen lopen verschillende risico’s. Hulpdiensten hebben in dat speelveld twee taken. Naast de bestrijding van incidenten ligt er een verantwoordelijkheid in het voorkomen van incidenten. Preventie is daarom een belangrijke taak van hulpdiensten verzameld in veiligheidsregio’s in Nederland. Maar ook een hele dure taak. Er gaat veel geld en zitten in het voorlichten van het Nederlandse publiek over oorzaken van woningbranden, en hoe deze te voorkomen.

Onder druk van kostenreductie zijn veiligheidsregio’s op zoek naar manieren om hun middelen efficiënter in te zetten. In dat kader wordt momenteel een interessant vraagstuk onderzocht.

Is het mogelijk om met minder geld op basis van historische data meer gerichte preventie te doen en daarmee het aantal incidenten te reduceren?

Het idee is dat het mogelijk moet zijn om preventiebudgetten gerichter te besteden door diepgaande analyses van risico’s. Die risico’s worden in kaart gebracht op basis van de registraties van de hulpdiensten zelf en open data van overheden en andere instanties, zoals het kadaster.

Op die manier is bijvoorbeeld te herleiden dat bepaalde hoogbouwwijken een verhoogd risico kennen op woningbrand rond zes uur ‘s avonds. In die omgeving zijn veel eenoudergezinnen die het koken combineren met zorg voor kinderen. Mogelijk is daar een verhoogde kans op brand in de keuken de oorzaak.

Door juist in die wijken gerichte voorlichting te geven over wat te doen bij vlam in de pan, kan er een sterkere reductie van het aantal woningbranden worden gerealiseerd.

Preventiebudgetten worden dan gerichter besteed en de hulpdiensten kunnen meer bereiken met minder middelen.

Zogenaamde “looplijsten” van handhavingsdiensten (ter controle van het naleven van vergunningseisen) kunnen worden aangepast op de kans dat er zich daadwerkelijk problemen voordoen.

Ook pandkarakteristieken (bijv. constructiematerialen), bouwjaren en demografische gegevens spelen een rol bij de risico’s op incidenten. Aanrijtijden hebben impact op de economische schade als zich een incident voordoet. En de bezetting en competentie van lokale hulpdiensten (kazernes) kan worden aangepast op de feitelijke risicosituatie.

Het is tevens mogelijk de verzamelde data om te zetten in inzichten ter ondersteuning van de actuele incidentbestrijding. Met mobiele toepassingen op de brandweerwagen kunnen relevante gegevens nog tijdens de aanrijtijd terworden aangeboden aan incidentbestrijders, die daarmee gerichter te werk kunnen gaan. En door de gegevens van het incident meteen weer terug te voeren richting het systeem dat alle data verzamelt, ontstaat betere en actuelere informatie waarmee een volgende keer nog sneller gehandeld kan worden.

Op dit moment wordt dit Safety Intelligence Platform uitgerold naar 8 stadsdelen binnen de Gemeente Amsterdam, na een succesvolle pilot met een specifiek stadsdeel. De uitrol blijkt met name tijd te vergen in het afstemmen van data integraties tussen de verschillende samenwerkende diensten.

Bestuurlijke besluitvorming lijkt de grootste vertragende factor in het snel inzetten van deze dienst.

Het Safety Intelligence Platform is een cloud-gebaseerde oplossing, ontwikkeld door Incentro in samenwerking met de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De oplossing wordt gehost bij KPN en voldoet aan alle Nederlandse wettelijke eisen ten aanzien van bescherming van gegevens.

Het is de hoop dat meer diensten hun aanpak verder gaan professionaliseren op basis van deze oplossing. Vaak wordt er lokaal nog gewerkt met eigen (gesloten) systemen of niet deelbare spreadsheets met vaak verouderde gegevens. De bijbehorende werkwijze is doorgaans gebaseerd op het intern houden van zowel data als systeemkennis. Juist door alle data te koppelen in een overkoepelend systeem beheerd door specialisten kunnen nuttige inzichten ontstaan. Inzichten waarmee de Nederlandse incidentbestrijding zowel efficiënter als effectiever kan worden.

Het platform biedt een oplossing voor veel voorkomende blokkerende factoren. Veiligheidsregio’s zijn doorgaans niet happig in het investeren in technologische kennis, en kleinere initiatieven lopen vaak snel vast op de licentiekosten behorende bij de gebruikte software.

Het Safety Intelligence platform kent een abonnementsstructuur, waarbij een basisfee betaald wordt en daarnaast wordt afgerekend per gebruikte toepassing op het platform. Technologische kennis hoeft niet in huis gehaald te worden, en er is geen langdurig commitment richting softwareleveranciers. Veiligheidsregio’s kunnen na een korte opstart hun gegevens ontsluiten (en combineren) en daarmee toewerken naar inzichten die hun dienstverlening optimaliseert.

over incentro

Incentro is een ICT-dienstverlener die gespecialiseerd is in online dienstverlening, enterprise solutions business intelligence en business acceleration. Incentro helpt organisaties informatie beter te laten renderen. Hiervoor draagt het bedrijf creatieve, vernieuwende maar vooral relevante oplossingen aan.

Binnen Incentro staan specialisme, ambitie en geluk centraal. De ruim 200 specialisten van Incentro (Incentronauten) hebben een sterke passie voor wat ze doen. Incentro is niet voor niets al vijf keer op rij uitgeroepen tot ‘Great Place to Work’.

Incentro werkt in Nederland onder andere voor ABN Amro, Telfort, gemeente Amsterdam en TomTom. Brandweer Amsterdam-Amstelland is in 2013 zelfs uitgeroepen tot de slimste organisatie van Nederland, mede door de inzet van Incentro. Incentro heeft vestigingen in Nederland, Spanje en Turkije. Kijk voor meer informatie op www.incentro.com en maak kennis met de #worldofIncentro.

meer weten? neem contact met ons op