Praktische stappen voor Low-Code met OutSystems

De focus van techniek naar businessdoelen. Dat is precies de bedoeling. Jij kunt snel en eenvoudig nieuwe apps en systemen uitrollen en integreren, zonder dat je de stabiliteit in gevaar brengt. Je zorgt voor een innovatieve omgeving, waar mensen creatief en enthousiast met elkaar samenwerken aan nieuwe oplossingen. Projecten zijn sneller klaar, dus resultaten komen eerder binnen. Het benutten van innovatiekansen wordt vooral een kwestie van doen. Dit zijn onze praktische stappen.

1. Inspiratie

Veranderen begint met mogelijkheden zien. We plannen dus altijd een dagdeel met jou en je team en praten over alle uitdagingen. We laten de mogelijkheden van OutSystems zien en zoeken naar cases waar we inspiratie uit kunnen halen.

2. Inventarisatie

Nu wordt het serieus. We inventariseren de apps, functionaliteiten en usecases die je zou willen aanpakken. We gooien onze netten breed uit om een volledig beeld te krijgen van welke ideeën er zijn en welke systemen tegen hun grenzen oplopen.

3. Usecases kiezen en doorrekenen

Zelfs met OutSystems kun je niet alles tegelijk. En als je met één usecase begint, eventueel in de vorm van een proof of concept, kun je de geleerde lessen daarvan gebruiken in alle projecten daarna. We leggen dus alle usecases uit stap 2 naast elkaar en rekenen van de meest interessante de businesscase door. Dan kiezen we waar we beginnen.

4. Roadmap maken

De andere usecases vergeten we niet. Die krijgen een plaats op de roadmap. Die vertelt iedereen waar we staan, waar we naartoe willen en welke tussenstations we op de route zien.

5. Teams samenstellen

Nu verzamelen we de juiste mensen. Jouw ontwikkelaars, beheerders, UX’ers en businessanalisten komen in één team met jullie businessmensen en onze Incentronauten. Want creatieve ideeën ontstaan alleen in een open gesprek tussen mensen met verschillende achtergronden en de uitvoering gaat veel sneller als je alle nodige skills in je team hebt. Wij helpen je, door training on the job, om ook OutSystems-skills te ontwikkelen.

Schud de boel op met een inspiratiesessie

Zoals stap 1 al aangeeft begint een verandering met bewustwording van mogelijkheden. Incentro en onze partner OutSystems kunnen jou daarbij helpen. Boek dus nu een inspiratiesessie en we komen ook bij jou de boel opschudden.