Voor het zestiende jaar op rij is het ons gelukt om te groeien. Onze voorlopige cijfers laten zien dat in 2021 de omzet uitkwam op ruim 60 miljoen euro, een groei van 7,3% ten opzichte van 2020. Een mooie prestatie na een bijzonder jaar waarin we ons 25-jarig bestaan hebben gevierd.

Stef Lagomatis, Board Member Incentro: “In het afgelopen jaar heeft Incentro haar nieuwe purpose omarmd: Enabling Sustainable Growth. Wij geloven namelijk dat groei kansen creëert voor iedereen. Uiteraard voor Incentro zelf en haar medewerkers, maar zeker ook voor onze klanten, partners en voor de planeet. In 2021 hebben we een stevige groei kunnen realiseren. Wij combineren kwantitatieve groei met kwalitatieve groei. Naast omzet, zijn we ook met meer dan honderd medewerkers gegroeid. Dit vraagt om investeringen en die hebben we gemaakt ten koste van ons resultaat, waardoor we in 2021 minder dan de helft van de winst van 2020 realiseerden.”

Het is bekend dat de huidige arbeidsmarkt voor IT-specialisten onverminderd competitief is. Om toch te groeien, volgen veel IT-bedrijven daarom een buy-and-build strategie.

Tot nu toe hebben we volledig autonoom groei weten te realiseren, ook in 2021. Lagomatis legt uit waarom: “IT-consultancy is een bedrijfstak waar alles draait om mensen. Wij hebben een sterke cultuur gebouwd door op eigen kracht te groeien en dat maakt ook dat wij al jaren op rij in de top-3 van de Great-Place-to-Work ranking in Nederland staan. Het is ons afgelopen jaar beter dan in voorgaande jaren gelukt om talent duurzaam aan ons bedrijf te verbinden. Tegelijkertijd is het ook gelukt om nieuwe mensen aan te trekken. Minder uitstroom en meer instroom betekent een grotere groei. De vertaling van resources naar financiële groei zal met name in 2022 gaan plaatsvinden. Nu de organisatie uit ruim 450 mensen bestaat, is de cultuur sterk genoeg verankerd om deze overnames mogelijk te maken.”

Mensen bevinden zich steeds meer online. Vooral in de huidige tijdsgeest versnelt de digitale groei van bedrijven in snel tempo. Zogenaamde digital-natives doen niet anders dan digitaal zaken met hun klanten. “Onze klanten blijven daarom meer investeren in hun digitale kanalen. vervolgt Lagomatis. “Zij vragen om systemen die snel ontwikkeld kunnen worden en die naadloos op elkaar aansluiten, zodat zij hun eigen klanten goed online en dus digitaal kunnen bedienen. Dat is zeker de trend in 2022. Wij kunnen met onze low-code, e-commerce, customer experience, data en Google Cloud-oplossingen precies de gevraagde digitale versnelling en integratie aan onze klanten bieden.” Zo maken we onze klanten Ready for battle.

Een belangrijk te behalen 2022-mijplaal in onze kwalitatieve groei is het verkrijgen van het Managed Service Provider (MSP) certificaat vanuit onze partner Google. Het cerfiticaat betekent dat onze dienstverlening op een aantoonbaar hoog niveau ligt en zo geven we onze (potentiële) klanten een onafhankelijke kwaliteitswaarborg op de Google-dienstverlening.

Sinds 1 januari 2022 is het voor onze werknemers alleen nog maar mogelijk om elektrische auto’s te leasen én zoveel mogelijk gebruik te maken van het OV. Daarnaast is een CO2-nulmeting uitgevoerd en kijken we op welke manieren we onze uitstoot kunnen verkleinen. Zo zetten we stappen om per 2025 volledig CO2-neutraal te zijn.