Eén ding is zeker, wie in de toekomst niet het maximale uit zijn data weet te halen, komt geheid stil te staan. Uit ons marktonderzoek blijkt dat de transport & logistiek-sector wat dat betreft nog veel kansen onbenut laat. Het goede nieuws: voor ondernemers die slim schakelen met data, valt er een wereld te winnen.

Vervoerders en logistiek dienstverleners worden overladen met data, maar weten zij die ook effectief te gebruiken? Transport, op- en overslag, de rittenplanning: het is allemaal in grote mate afhankelijk van data. Data waar waardevolle inzichten in schuilen voor wie weet waar te kijken. 

Bedrijven die hun gegevens omzetten in bruikbare informatie kunnen daarmee een flinke voorsprong creëren. Maar dat gaat niet vanzelf. Het marktonderzoek dat we uitvoerden met Markteffect laat zien hoe bedrijven in deze sector op dit moment omgaan met hun datapotentieel en welke uitdagingen ze daarbij tegenkomen.

Datagedreven beslissingen nemen, dat betekent keuzes maken op basis van feiten en data, in plaats van blind te varen op intuïtie of persoonlijke ervaring. Een datagedreven organisatie zet data systematisch in om de bedrijfsstrategie te optimaliseren en de operatie te verbeteren.

Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat bedrijven die graag meer datagedreven te werk willen gaan, daarmee vooral streven naar verbetering van hun efficiëntie en meer omzetgroei.

Door data slimmer in te zetten, kunnen ze hun processen stroomlijnen en de productiviteit verhogen, op weg naar grotere klanttevredenheid, hogere marges en meer winst.

TRANSPORT AND LOGISTICS 3 V6 kopie.jpg

Toch ziet driekwart van de respondenten nog ruimte voor verbetering in het benutten van hun volledige datapotentieel. Slechts 14% durft zichzelf hardop ‘datagedreven’ te noemen en maar een klein aantal bedrijven heeft alle systemen volledig geïntegreerd, of dat nu komt door gebrek aan gekwalificeerde mensen of door te weinig tijd en prioriteit. 

Dat slechts weinig bedrijven zichzelf als datagedreven omschrijven, is niet verrassend. De transformatie naar een volwassen data-organisatie vergt investeringen in zowel mens als technologie. Veel bedrijven die de versnelling zoeken, werken daarom samen met een externe datapartner. 

De overstap naar een groener wagenpark vraagt om flinke investeringen en een goed georganiseerde laadinfrastructuur.

Trendmonitor transport & logistiek Incentro

Eén van de grootste uitdagingen die bedrijven in de transport en logistiek naar eigen zeggen ervaren, is het streven naar duurzaamheid. De overstap naar een groener wagenpark vraagt om flinke investeringen en een goed georganiseerde laadinfrastructuur. Ook de schaarste aan chauffeurs en de noodzaak van zwaardere rijbewijzen voor elektrische voertuigen vormen hobbels.

Daarnaast is samenwerking met ketenpartners cruciaal, maar niet altijd eenvoudig. Problemen met gegevensuitwisseling en systemen die niet op elkaar aansluiten, zorgen soms voor haperingen in de keten. Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland heeft samen met SUTC daarom een datamodel ontwikkeld dat het delen van logistieke gegevens een stuk gemakkelijker moet maken: het Open Trip Model (OTM). Hoe meer bedrijven OTM inzetten, hoe waardevoller het wordt.

Nog een opvallende uitkomst: bij de helft van de bedrijven ligt de verantwoordelijkheid voor de productie en het beheer van data bij de IT-afdeling of een datateam. Dit lijkt misschien logisch, gezien de technische aard van databeheer. Toch is het verstandig om ook collega's uit de business te betrekken: zij hebben als geen ander direct zicht op marktontwikkelingen en de behoeften van klanten. 

Bedrijven die hun data op orde hebben, voldoen bovendien eenvoudiger aan regelgeving. Nauwkeurige rapportages, effectieve beveiligingsmaatregelen en een aantoonbaar duurzame bedrijfsvoering leiden tot verbeterde compliance met eisen rondom privacy (AVG), duurzaamheid en cybersecurity (NIS2). Kortom, van een datagedreven aanpak profiteert de héle organisatie.

DS_Cover_Trendmonitor.png

Ook voor jouw bedrijf valt er winst te behalen door méér met je data te doen. Benieuwd naar de resultaten van onze rondgang langs vervoerders en logistiek dienstverleners?

Download de Trendmonitor transport & logistiek en ontdek de laatste trends, uitdagingen en kansen in de sector.