De (retail) markt is continu aan het veranderen en dat heeft veel invloed op verschillende bedrijfsprocessen. Als je te maken hebt met een IT-landschap dat flexibiliteit en snelheid niet faciliteert, heeft dat gevolgen voor je positie in de markt. Je moet snel kunnen schakelen op de veranderende beheereisen.

Zo hebben de IT-systemen, zoals ERP, WMS en TMS elke 5 tot 10 jaar een grote update nodig of worden ze zelfs volledig vervangen. We hebben het over grote projecten, die soms jaren duren en miljoenen kosten. De herhaalde vervanging van uw IT-systemen belemmert de groei van het bedrijf. Gelukkig bieden we je een alternatief die zuinig en duurzaam is. 

In deze blog leggen we samen met onze partner Thinkwise uit hoe je flexibeler kunt worden in je IT-systemen.

De wereld verandert snel: druk op gas- en energieprijzen, grondstoftekorten, geopolitieke verschuivingen, oorlogen en nog veel meer. Je wilt zich kunnen aanpassen aan deze uitdagingen. Retailers die zich niet kunnen aanpassen komen veel sneller in de problemen dan bedrijven die snel wendbaar zijn. Daarom is het aanpassingsvermogen van je bedrijf essentieel om te kunnen overleven in een veranderende wereld met toenemende klant eisen. Ook jouw competitie wilt sneller en flexibeler reageren op de markt en wenden zich tot IT voor een oplossing.

Incentro herkende zo'n probleem bij een van hun klanten: elk kwartaal werden de kosten aangepast op basis van uitgebreide Excel-werkbladen vol inkoop-, verkoop- en marge prijzen. Tot voor kort was het voldoende om deze kosten eens per kwartaal te herzien. Maar de uitdagingen van vandaag vragen om wekelijkse herzieningen. Dit kost veel te veel tijd en is extreem foutgevoelig. Het liefst wilt je een slimme prijs module die dit proces voor je versnelt. Maar met jouw huidige systeem kunt je dit niet (snel) leveren.

Het grote probleem? Een IT-landschap dat niet verder ontwikkelt. Ondanks migraties en nieuwe versies die je elke 5 tot 10 jaar implementeert, raakt jouw IT-systeem keer op keer verouderd. We zien bij veel klanten dat ze hun huidige IT-systemen blijven ombouwen naar een nieuwere versie. Voor IT-managers en CIO's is het de normaalste zaak van de wereld om elke vijf jaar veel geld en tijd te investeren in een upgrade van hun huidige systeem.

Low-Code Studioshoot 23 JUNI 20222645.jpg

Met het Thinkwise Platform is dat niet meer het geval. Waarom? Omdat een kernsysteem dat met dit platform is gebouwd nooit veroudert. Zie het als een 3D-printer die een slimmere, nieuwere 3D-printer print, zonder dat er een migratie of upgrade nodig is. Bij elke iteratie worden nieuwe functies toegevoegd en feedback van gebruikers wordt geïmplementeerd. Het is een eenmalige investering die zichzelf blijft terugverdienen, want het budget dat je normaal gesproken uitgeeft aan een nieuw systeem, kun je nu besteden aan nieuwe functionaliteiten, toepassingen en andere innovaties. Dit zorgt er niet alleen voor dat je vragen uit de business veel sneller kunt beantwoorden, maar stelt je ook in staat om mee te evolueren naarmate de markt verandert. Uitdagingen en innovaties die op je pad komen zijn geen obstakels meer, maar kansen.

Wij helpen retail bedrijven bij hun migratie naar Thinkwise systemen. Wij raden aan om bij de start van een migratie te beginnen met het belangrijkste proces, en dan steeds meer processen toe te voegen. Zowel met een applicatie die niet heel ingewikkeld is als eentje die veel pijn wegneemt. Op deze eerste start kunt je verder bouwen, waardoor steeds grotere onderdelen van jouw applicatielandschap flexibel worden. Zo doorloop je snel alle stappen en creëer je beetje bij beetje een kernsysteem met de bijbehorende applicaties die nooit meer legacy worden. Zo bouwt je een systeem dat nooit meer vervangen hoeft te worden.