Binnen Scrum wordt geadviseerd om product backlog items in te schatten. Maar hoe je dat moet doen en wat je precies inschat, staat nergens met zoveel woorden beschreven. Een beproefde methode is die van de story points. Maar wat zijn dat nou eigenlijk? En hoe gebruik je ze? In deze blog leg ik uit hoe je met story points aan de slag kunt.

Story points vertegenwoordigen een waarde die alleen relevant is voor het scrumteam, dat met punten kan inschatten hoe groot een item in de backlog is. Het geeft het team de mogelijkheid om te bepalen welke items zij op kunnen pakken in een sprint. De product owner kan aan de story points zien welke items relatief duur zijn om door het team te laten maken. De punten geven dus een beeld van de omvang en de moeite die het kost om de items in de backlog door het team te laten maken.

De waarde van de storypoints is gebaseerd op de reeks van Fibonacci. Hierin lopen getallen steeds op met het getal ervoor, waarbij de waarden 20, 40 en 100 er vooral zijn om aan te geven dat een item heel groot is. In de praktijk worden deze items vaak opgesplitst tot kleinere items.

Dankzij story points kan een scrumteam voor zichzelf een eenheid creëren om user stories in te schatten. De punten representeren een relatieve waarde, en kunnen voor elk team anders zijn.

Scrum poker Incentro
story-points-voorbeeld-reeks-e1520519978360

Vanuit Incentro raden we altijd aan om met story points te werken. Daarbij proberen we tijdsindicaties zo veel mogelijk te vermijden. Want waar het ene teamlid vier uur voor een user story nodig heeft, kost hetzelfde klusje een ander teamlid misschien zes uur.

Door een eenheid te creëren die voor het hele team hetzelfde is, voorkomen we discussies over tijd en teamleden. In plaats van te kijken hoe lang een user story duurt, richten we ons op de omvang van de klus.

De story points geven dus een beeld van de omvang van een user story. Een user story van 3 punten is groter dan een story van 1 punt, en kleiner dan een story van 5. Maar let op! Een story van 2 punten is niet per se precies twee keer zo groot als een story van 1 punt. Vergelijk het met T-shirtmaten: maatje M is kleiner dan L, maar L is niet twee keer zo groot.

Om het aantal punten van een user story te bepalen, kijkt het team naar drie factoren:

Moeite
Hoeveel moeite kost het om de user story af te ronden, volgens de definition of done?

Complexiteit
Hoe complex is het om de user story te maken? Is het makkelijk, of juist uitdagend?

Onzekerheid
Hoe groot is de kans dat we verrassingen tegenkomen die we vooraf niet hadden voorspeld?

Samen bepalen deze factoren de hoeveelheid punten van een user story. Zijn complexiteit, risico en moeite bijvoorbeeld allemaal laag? Dan krijgt de story ook een laag story point.

Om met story points te starten, moet je team eerst een referentie-story bepalen waarmee je alle andere stories kunt vergelijken. Kies hiervoor een redelijk complexe user story die zo veel mogelijk disciplines van je team omvat. Geef deze story 5 of 8 punten. Dan heeft je team nog genoeg ruimte om stappen naar boven en beneden te nemen. Je kunt de referentie-story tijdens backlog refinements gebruiken om te bepalen of een andere user story kleiner of groter is, en welke waarde je hieraan kunt geven.

Story points zijn een relatieve waarde die je samen met je scrumteam creëert. Ze bieden inzicht in de moeite die het kost om een user story te maken. De product owner kan afwegen om een bepaald item wel of niet te prioriteren. En het team weet hoeveel story points het per sprint kan oppakken.