Een partnerschap in Afrika tussen twee Nederlandse bedrijven. ‘Waarom nu?’, vraag je je misschien af. Het antwoord is lokale impact. Door de globale crisis en de opgelegde reisbeperkingen concentreren veel internationale bedrijven zich meer op de activiteiten in hun thuismarkten. Hierdoor zetten ze een stapje terug in de emerging markets. Financial Access en Incentro doen het tegenovergestelde.

Juist in tijden van crisis ondertekenen wij een strategisch partnerschap om Afrikaanse banken te ondersteunen. Een kwetsbare groep, waarvoor we een fintech platform hebben gecreëerd: LendXS. Samen bereiden we ons voor op de post-corona periode en spelen we in op de grote behoefte aan financiering binnen de rurale Afrikaanse markt. Juist nu slaan wij de handen ineen.

Afrikaanse financiële instellingen helpen met het verstrekken van financieringen in de rurale sector. Klinkt goed, toch? Dit is precies waar Financial Access zich mee bezighoudt: banken adviseren over het verstrekken van financiering voor boeren en kleine agrarische bedrijven. Er bestaat namelijk een groot gat tussen de vraag en het aanbod van financiering. Weinig banken zijn bereid om krediet te verstrekken in deze sector, omdat ze het risico simpelweg té groot vinden. Dit terwijl boeren en hun families, nu meer dan ooit, behoefte hebben aan financiering. Door de coronacrisis worden de voedselketens in Afrika zwaar verstoord, waardoor er minder voedsel kan worden geïmporteerd en de druk op boeren toeneemt om de nationale voedselvoorziening in stand te houden. En helaas is de coronacrisis niet het enige gevaar voor hen, ook de recente sprinkhanenplagen en overstromingen in Oost-Afrika vormen een grote bedreiging. Voor boeren is toegang tot financiering daarom cruciaal om te kunnen blijven produceren.

De oplossing? LendXS. Dankzij dit nieuwe fintech platform van Financial Access wordt relevante - financiële - data verzameld over boeren in een app. Deze data worden vervolgens uitgebreid geanalyseerd en op basis daarvan worden digitale risicoprofielen van boeren ontwikkeld. Deze profielen worden door banken gebruikt bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van deze boeren en agrarische bedrijven. Hierdoor stelt LendXS banken in staat om, met voldoende informatie, meer leningen te verstrekken aan de sector, tegen lagere kosten én met minder kredietrisico. Ook klimaatrisico’s voor deze boeren (zoals overstromingen en droogte) worden meegenomen in deze digitale kredietprofielen.

We staan heel dicht op de markt en door onze financiële achtergrond en diepe kennis van emerging markets kennen we de behoeften en uitdagingen van banken in deze markten door en door. Door de coronacrisis nemen de kredietrisico’s toe en zal de behoefte aan betrouwbare data voor banken alleen maar groter worden. LendXS helpt banken daarbij.

Eelko BronkhorstFinancial Access

Tijdens de coronacrisis zijn veel bankmedewerkers gedwongen om thuis te werken. Dit zorgt voor 1) een grote behoefte aan betere en snellere digitale processen en communicatie en 2) een sterke vraag naar betere online samenwerkingsmogelijkheden. Door dit gebrek aan digitalisering en automatisering hebben vooral kleinere financiële instellingen in Afrika grote moeite om zich aan te passen aan de crisis en zich voor te bereiden op het nieuwe normaal. Want hoe doe je dat, wanneer je in een survival modus zit?

Banken zijn tijdens deze crisis aan het overleven: ze kijken nu vooral naar hun liquiditeit en ze maken zich zorgen over de terugbetaling van hun leningen en de kredietwaardigheid van hun klanten. Maar wat zijn de consequenties op langere termijn? Daar wordt op dit moment nog te weinig over nagedacht, terwijl tijdig ingrijpen juist nu ontzettend belangrijk is. Een goede voorbereiding op het post-corona tijdperk is essentieel. Banken komen voor compleet nieuwe uitdagingen te staan en zullen de juiste beslissingen moeten maken om gezond uit deze crisis te komen. LendXS is het platform dat banken daarbij helpt.

De LendXS fintech producten die Financial Access en Incentro gezamenlijk ontwikkelen helpen financiële instellingen om nieuwe klanten aan te trekken, leningen te verstrekken tegen lagere risico’s en kosten. De belangrijkste oplossingen die LendXS banken kan bieden zijn:

  • Operationele kostenbeheersing. Door de coronacrisis zullen meer bedrijven failliet gaan en zullen de inkomsten van banken afnemen. Daardoor worden banken gedwongen om zich meer te focussen op het optimaliseren van interne processen en kostenbeheersing.

  • Kredietrisico beoordeling. Het beoordelen van kredietrisico's is juist nu ontzettend belangrijk. Door inzicht in de juiste data kunnen we deze risico’s beter inschatten en terugbetaling van leningen grondiger monitoren, waardoor toekomstige kredietverliezen worden beperkt.

  • Klantacquisitie optimaliseren. Door het gebruik van de digitale tools van LendXS kunnen acquisitie processen worden versneld én goedkoper worden gemaakt.

  • Klantrelatie versterken. Klanten verwachten betere communicatie en willen weten waar ze aan toe zijn. LendXS stelt banken in staat om digitaal te communiceren en de klantrelatie te versterken.

Juist nu is de strategische samenwerking tussen Financial Access en Incentro van grote waarde. Enerzijds doordat innovatieve software oplossingen worden bedacht die klanten nu verlangen. En anderzijds om met goede moed naar een gezamenlijk belang te streven en meer impact te realiseren voor onze klanten in Afrika in deze moeilijke tijd. Door onze expertises samen te brengen creëren we lokaal waarde.

Dennis

Het partnerschap met Financial Access is niet alleen een manier om onze klanten nog beter te bedienen, maar ook een manier om zinvol werk te verrichten. Zo creëren we écht lokale impact met onze oplossingen.

Dennis de WeerdManaging Director at Incentro

Door de onvoorspelbaarheid van deze tijd is het juist relevant om de handen nu ineen te slaan en het verschil te maken. Door global local te opereren, maken we impact met onze software. En zo creëren we ook nog eens kansen en werkgelegenheid voor de lokale markt.

Benieuwd naar de techniek die wij hebben gebruikt om samen met Financial Access boeren in Afrika te helpen? We vertellen je graag meer.