Elk zichzelf respecterend digitaal bedrijf stelt aan het begin van het jaar de prioriteiten voor het nieuwe jaar, vaak zijn deze gebaseerd op de trends beschreven door de specialisten.  
Wij denken dat het creëren van een wendbaar, schaalbaar en toekomstvast e-commerce platform "dé belangrijkste trend is voor 2019: Headless Commerce". Verschillende IT-afdelingen volgen het principe van headless architectuur topic al met veel interesse. Maar wat heb je aan headless e-commerce als marketingafdeling of business development? Kortom, wat zijn de business voordelen van een headless architectuur?

De grootste onderliggende trends in e-commerce zijn momenteel: de wens naar een korte time to market, performance, flexibiliteit, het ondersteunen van verschillende shopping channels, het bieden van een ultieme customer experience en uiteindelijk de realisatie van een omnichannel strategie waarin de klant dus echt centraal staat. Bij klanten als KPN, COOP, Nieuwkoop Europe, Wolters Kluwer en Grandvision (zowel B2C als B2B) zien we deze thema’s op de agenda voor 2019 staan . In onderstaand artikel wordt beschreven hoe headless commerce hierin ondersteunt:

In 2019 gaat alles nog sneller. Platformen worden steeds geavanceerder, met steeds betere performance en de time-to-market wordt verkort doordat IT development steeds efficiënter verloopt. Snelheid kan daarmee op twee manier worden uitgelegd: website performance én snelheid van development. Om relevant te blijven in een steeds veeleisendere markt, is het noodzakelijk om snel initiatieven op te kunnen zetten.

Het belang van website performance hoeft tegenwoordig niet meer uitgelegd te worden. De snelheid van een website bepaalt voor een groot deel je succes. Data van Google onderbouwt deze stelling:
• Een stijging van 1 naar 3 seconden laadtijd resulteert in een stijging van 32% in het bouncepercentage.
• Als een pageload stijgt van 1 naar 5 seconden, stijgt het bouncepercentage zelfs met 90%!
• Een disproportioneel percentage van 57% van de bezoekers zal een pagina verlaten als de laadtijd langer is dan 3 seconden.

Het commerciële effect van een snellere website spreekt voor zich. Afhankelijk van de techniek die voor de front-end gekozen wordt maakt een headless architectuur de website relatief 'enorm' snel. Een headless architectuur kan dus een sterke invloed hebben op de snelheid van je website. Een partij als bijvoorbeeld Commercetools garandeert bijvoorbeeld zelfs een responstijd van 200 milliseconden op hun api's. Deze responstijd houdt in dat de data die, via de API, naar de front-end wordt gebracht binnen 0,2 seconden wordt getoond.

De ontwikkelsnelheid is bij een e-commerce pakket, waarbij front-end en back-end geïntegreerd zijn, vaak sneller dan bij een headless omgeving. Dit zit in het feit dat er veel standaarden al zijn gedefinieerd in de front-end. Door dicht bij de standaard te blijven hoeft er veel minder development plaats te vinden.

Een belangrijk element van een headless aanpak, is een helder gedefinieerde strategie over de modellen voor data uitwisseling tussen front- en back-end. Omdat deze niet langer strikt met elkaar verbonden zijn, moeten hierover duidelijke afspraken staan. Wanneer met een slim afgekaderd MVP (minimum viable product) wordt gestart, is het mogelijk om na 6 weken een werkende omgeving live te zetten.  De beschikbare features bepalen of een of een headless omgeving meer of minder ontwikkeltijd nodig heeft. Een headless oplossing heeft dus niet per definitie een langere ontwikkeltijd.

De markt voor e-commerce verandert continu. De mate waarin je in staat bent om te anticiperen op deze veranderingen bepaalt of je wel of niet koploper bent in je markt. Met een headless omgeving is de architectuur beter ingericht om een microservice te bouwen en daarmee bijvoorbeeld te experimenteren met een nieuw businessmodel.
• “Klein beginnen en testen met een subscription businessmodel?" Met behulp van een zelfgebouwde microservice is het mogelijk om dit model te testen door een functie toe te voegen in een bestaand platform. De microservice staat buiten het platform omdat deze via een api wordt aangeroepen. Op deze manier ontwikkel je geen legacy aan code in een pakket waardoor een update in de toekomst minder arbeids- en tijdsintensief wordt.
Het meest concrete voorbeeld van flexibiliteit is het volgende:
• In een artikel lees je dat online shoppers 30% meer spenderen wanneer gratis bezorgen inclusief is. Dan is het interessant om met behulp van een microservice een kleine functionaliteit te bouwen om dat te testen. Een voorbeeld waarmee je dit kunt testen, is een functionaliteit die visualiseert hoeveel bezoekers nog moeten spenderen om gratis verzending te ontvangen. Door middel van een a/b test, test je vervolgens wat het effect is als mensen direct zien hoeveel ze nog moeten spenderen voordat ze gratis bezorging ontvangen.
Op deze manier speel je snel in op ontwikkelingen, waarbij je met slimme, kleine microservices hét verschil maakt tegenover je concurrenten. Daarmee blijf je relevant! Flexibiliteit uit zich in het feit dat je kan blijven testen en een relatief kleine investering hoeft te doen voor nieuwe functionaliteiten. De desinvestering bij een negatief resultaat blijft daarmee beperkt.

Als e-commerce manager is het tegenwoordig niet meer dan normaal om meer dan één online afzetkanaal te onderhouden. (Potentiële) klanten willen overal, op ieder device, dezelfde mogelijkheden en ervaring hebben. Het is daarom niet meer voldoende om bestellingen enkel via een webshop te laten verlopen. Denk ook aan andere kanalen, zoals social media; Instagram en Facebook bijvoorbeeld. Maar ook marketplaces, zoals Bol.com en Amazon.

Door de losgekoppelde architectuur, zoals we in het artikel over headless architectuur hebben besproken, is het mogelijk om vanuit één back-end deze kanalen te bedienen. Je kan hier bijvoorbeeld ook een app toevoegen of misschien wel makkelijk in samenwerking een dropshipment website opzetten in een nieuw continent.

Nieuwe kanalen worden op deze manier binnen handbereik gebracht. Wie had bijvoorbeeld 5 jaar geleden bedacht dat we direct vanuit een auto extra opties, zoals airco of extra PK’s zouden kunnen bestellen? Een feature die Audi binnen afzienbare tijd beschikbaar stelt waarbij ze e-commerce gekoppeld hebben aan de reeds bestaande technologie en user interface in de auto’s: car commerce! Door voorbereid te zijn, middels een headless architectuur, op de toekomst kan de auto als een shopping kanaal dienen. Een ander mooi voorbeeld zijn bezorgers van  de Albert Heijn, die naast een mobiele pin ook een app op hun telefoon hebben. Met die app kunnen ze in het commerce systeem, via hun mobiel, transacties bij klanten tot stand brengen. De toekomst voorspellen gaat helaas (nog) niet, maar er op voorbereid zijn is noodzakelijk en mogelijk!

Hoe ziet uw omnichannel strategie eruit? En hoe interacteert dit met uw e-commerce omgeving? Omnichannel is al jaren een hot topic op diverse evenementen en in vakmedia. Onderzoek van Harvard laat zelfs zien dat dat de bedrijven die een onmnichannel strategie met volledige overgave adopteren, significant succesvoller zijn en dat klanten een hogere waarde vertegenwoordigen bij een succesvolle omnichannel strategie.

Omnichannel stimuleren met multichannel strategie.
On- en offline geïntegreerd in één systeem, dát is de ultieme droom. Vanuit één systeem zowel het aanbod op een billboard in de winkel als het aanbod in de online kanalen organiseren. Met een headless structuur is dát juist goed mogelijk, doordat de back-end gekoppeld kan worden aan meerdere shopping kanalen. Uiteindelijk is het daardoor eenvoudiger om on- en offline beter op elkaar af te stemmen. Bijkomend voordeel is dat door een slim kassasysteem aan te sluiten op je commerce omgeving de data weer terug de e-commerce omgeving instroomt. Analyse en visualisatie van on- en offline data is daarmee eenvoudiger en van hogere kwaliteit.

Een geweldige naadloze customer experience en personalisatie is uiteindelijk de ambitie van veel bedrijven. Met een headless structuur zal je gedwongen worden om goed na te denken over de manier waarop je zaken, zoals personalisatie, zal aanpakken. Omdat je alle vrijheid hebt, wordt je gedwongen om goed na te denken over de opzet en de te maken keuzes. Het is namelijk niet standaard voorgedefinieerd.

De enorme vrijheid aan de voorkant stelt de e-commerce manager in staat om een doelgroep specifieke experience neer te zetten, door op deze manier naar customer experience te kijken wordt uiteindelijk het beste resultaat bereikt.

Wij geloven dat wanneer je koploper wil worden dat je mee moet in de experience driven economie waarin we tegenwoordig leven.
Om die koploper te worden moet je:

  1. Een flexibel en toekomstvast platform ontwikkelen, waarmee je schaalbaar kan groeien.

  2. Klantwensen en verwachtingen centraal stellen, een experience driven commerce omgeving creëren maakt je toekomstbestendig.
    Doordat je klantwensen en verwachtingen centraal stelt zal je relevant kunnen blijven voor je klant. Door relevant te blijven blijf je succesvol. Voorwaarden hiervoor is dat je online een flexibel platform hebt.

Hoe flexibel ben jij in je online omgeving? Kan je makkelijk schakelen om relevant te blijven voor jullie klanten?