Dankzij een customer centric aanpak € 150.000 besparen in twee weken. Dat klinkt als muziek in de oren, toch? En dat is nog niet eens het enige voordeel van een klantgerichte aanpak. Door je product bij de eindgebruikers te valideren creëer je ook nog eens een relevant en gebruiksvriendelijk product. Middels de gratis casestudy - onderaan deze pagina - kom je meer te weten over deze werkwijze en de resultaten van een klantgerichte aanpak.

We zien al tijden de trend dat een optimale customer experience cruciaal is om als organisatie succesvol te zijn. Door een klantgerichte aanpak, het analyseren van (gebruikers)data en het uitvoeren van UX research zorg je ervoor dat je feedback ontvangt van jouw eindgebruikers. Oftewel: continu checken of jouw product relevant én gebruiksvriendelijk is. Met deze methode breng je de behoeften en pijnpunten van de eindgebruiker in kaart. Zo creëer je oplossingen die perfect aansluiten bij de wensen van de gebruikers.

Tijdens veel development trajecten werken we samen met onze klanten toe naar een Minimal Viable Product (MVP). Dat wil zeggen de eerste versie van een product dat aan bepaalde minimum specificaties moet voldoen en klaar is om succesvol gelanceerd te worden. Door gebruikersonderzoek kun je precies onderbouwen waarom een functionaliteit prioriteit heeft én waarom niet.

‘Aan het begin van het ontwerpproces kun je met UX research valideren of je het juiste probleem oplost. Later in het proces evalueer je of je het probleem op de juiste manier oplost.

Bella Bovens, UX researcher

Gebruikersinzichten zijn cruciaal bij het creëren van een visie en strategie voor een succesvol en gebruiksvriendelijk product. Helaas zien we vaak het tegenovergestelde gebeuren: bedrijven baseren hun planning op bedrijfsdoelen en deadlines. Het risico? Je verliest je gebruikers uit het oog en je besteedt te veel tijd en geld aan een product dat niet bij hen past.

Gebruikersinzichten zijn onmisbaar bij de ontwikkeling van een goed product

Veel organisaties hebben een berg aan data, maar doen hier niets mee en zijn zich niet bewust van de waarde van UX research, waardoor ze aarzelen om hierin te investeren. Het idee heerst namelijk dat onderzoek complex, tijdrovend en ook nog eens te duur is. Terwijl het tegendeel waar is. Onderzoek uitvoeren kan juist tijd en geld besparen.

In de casestudy lees je meer over op welke manier € 150.000 werd bespaard - in slechts twee weken - bij een project voor een internationale retailer.

Nieuwsgierig geworden? Download hieronder de volledige casestudy waarin we laten zien hoe data-driven-design bijdraagt aan een duurzamer project; tijdsefficiënt en kostenbesparend.

Zet jouw eerste stap naar een nieuwe customer first mindset.