User experience (UX) heeft nog niet altijd prioriteit bij de ontwikkeling van een nieuwe applicatie of website. Gemiste kans, want de eindgebruikers zijn uiteindelijk doorslaggevend voor het succes van jouw product. Lees in deze case study meer over de waarde van UX research en design.

In deze case study lees je waarom het essentieel is om je eindgebruikers vanaf de start te betrekken bij de ontwikkeling van jouw product. Aan de hand van een case bij een van onze klanten laten we zien wat het je oplevert en wat je allemaal kunt besparen. We gaan dieper in op de volgende onderwerpen:

  • De waarde van UX research en design

  • Het proces: van een opstapeling aan gebruikersproblemen tot een gebruiksvriendelijk product

  • De resultaten: waarde voor klant én eindgebruiker