Informatie als onderscheidende productiefactor

Dutch

In onze economie geldt niet langer het recht van de sterkste. Kracht (in de vorm van financiele middelen of organisatiegrootte) is nauwelijks een doorslaggevende factor. Het is de slimste die wint. Dat maakt informatie de belangrijkste productiefactor. Om de gunst van de klant of de burger te winnen, moet informatie zo effectief én efficient mogelijk worden ingezet. Soms is snelheid de doorslaggevende factor, soms is onderscheidende kwaliteit gevraagd. 

Incentro is gespecialiseerd in Enterprise Information Management. Onze adviseurs beschikken over methodieken om samen met opdrachtgevers in kaart te brengen waar informatie van doorslaggevend belang is, en hoe informatiemanagement moet worden ingericht om deze doorslaggevende kracht optimaal te benutten.

Het begint met het in lijn brengen van de organisatiedoelen met de informatiemanagementstrategie. Incentro heeft voor verschillende opdrachtgevers de informatiestrategie helpen definieren. Daarna ontwerpen we de inrichting van evenentuele oplossingen die nodig zijn om deze informatiemanagementstrategie te effectueren. En tenslotte kunnen we deze oplossingen implementeren, inclusief begeleiding van de interne acceptatie.

Wilt u meer weten over de adviesdiensten van Incentro op het gebied van informatiemanagement, neemt u dan contact op via info@incentro.com of bel uw dichtstbijzijnde vestiging. 

Header image: 
Search Filter tag: